vetmed

News

Veterinářství - článek o VÚVeL
Týden otevřených dveří na VÚVeL pro zemědělskou praxi

2014-08-22

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Veterinářství č. 8/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. pod názvem „Týden otevřených dveří na VÚVeL pro zemědělskou praxi“(pdf). Článek je zařazen v kapitole Informační servis na str. 645 – 647.


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

     

 


Výběrové řízení

2014-08-21

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na

Nákup dvou osobních automobilů
 
 
Více informací v sekci "Veřejné zakázky". 
 

 


Týdeník ZEMĚDĚLEC
Prezentace veterinárního výzkumu

2014-08-11

PDF

Vážení kolegové,
 

dne 11. srpna byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 33/2014 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i..


Článek je publikován v kapitole "Živočišná výroba" pod názvem 
Prezentace veterinárního výzkumu.


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

    

 


Náš chov - článek o VÚVeL

2014-08-10

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Náš chov č. 8/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. od autorky ing. Aleny Ježkové pod názvem „Týden otevřených dveří také pro chovatele“(pdf). Článek je zařazen v kapitole Dojný skot na str. 28 – 30.


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

     

 


Týdeník ZEMĚDĚLEC
Přínos veterinárního výzkumu

2014-07-28

PDF

Vážení kolegové,
 

dne 21. července byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 30/2014 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i..


Článek je publikován v kapitole "Věda a výzkum" pod názvem 
Přínos veterinárního výzkumu.


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

    

 


Farmář - článek o VÚVeL

2014-07-16

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Farmář č. 7/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. od autorky Jany Velechovské pod názvem „Odchov mláďat“ (pdf str. 28-29). 


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

 

    

 


Vakcína proti herpes viru

2014-07-15

Vážení kolegové,
 

dne 27. června byl uveřejněn v ZEMĚDĚLSKÉM týdeníku (v čísle 26/2014) článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i..


Článek je publikován v části "AKTUÁLNĚ" pod názvem 
Vakcína proti herpes viru.


Dále byla tato informace uveřejněna i na webu "deník.cz"

Brněnští vědci vyvinuli vakcínu k boji s herpes viry u skotu
(http://www.denik.cz/ekonomika/brnensti-vedci-vyvinuli-vakcinu-k-boji-s-herpes-viry-u-skotu-20140618.html)

 

MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

 


Týden otevřených dveří - zpráva

2014-07-01

PDF

V týdnu 23. - 27. června 2014 proběhla na půdě Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. akce s názvem „Týden otevřených dveří“, kterou pod záštitou ředitele ústavu MVDr. Miloslava Skřivánka, CSc. uspořádalo Centrum pro transfer technologií, jehož rolí je prohloubení spolupráce mezi pracovníky ústavu a praxí.


Dokument o průběhu Týdne otevřených dveří

 

Zpráva v médiích (iDNES)

                     

 


A Vaccine against Borrelia Infection

2014-06-19

Press Release

Scientists at the Veterinary Research Institute, Brno in collaboration with colleagues from the following institutions:

have succeeded in developing a vaccine against Borrelia Infection.

The project of the Czech Technology Agency was implemented by the above partners during a four years period.

The collaborating pharmaceutical company Bioveta, a.s. is preparing the production process and intends to bring the vaccine onto the market for veterinary use at the earliest possible time.

The new vaccine was introduced to the Czech media on 17th June, 2014 at a press conference which took place at the Veterinary Research Institute, arranged by the VRI Technology Transfer Centre.

 


Farmář - článek o VÚVeL

2014-06-06

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Farmář č. 6/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. od autorky Jany Velechovské pod názvem „Stájové technologie“ (pdf str. 38-40). 


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

 

     

 


A new project financed by the Russian Academy of Medial Sciences

2014-05-23


Daniel Ruzek from the Department of Virology is a head of a new projet "Comparative genomic study and bioinformatical analysis of strains from the European subtype of tick-borne encephalitis virus, circulating in ecosystems of Siberia and Western Europe" (2014 - 2016).

The project will be realized at the Institute of Epidemiogy and Microbiology, Scientific Centre of Family Health and Human Reproduction Problems, SB RAMS, Irkutsk and Irkutsk State Medical University of the Russian Ministry of Health in close collaboration with our institute.

 


Výzva na zasílání rukopisů do speciálního čísla časopisu
BioMed Research International

2014-03-06

Speciální číslo časopisu BioMed Research International (dříve Journal of Biomedicine and Biotechnology IF=2,880) bude věnováno tématu "Contamination of Ready-to-Eat Food by Emerging and Neglected Pathogens and the Role of Environment". Termín zasílání rukopisů je do 22.8.2014, číslo by mělo vyjít na začátku roku 2015. Detailní informace o výzvě jsou na http://www.hindawi.com/journals/bmri/si/547687/cfp/

 


Nabídka spolupráce

2014-01-09


Výzkumný ústav veterinárního lékařství hledá partnera (farmaceuticky zaměřený malý či střední podnik) pro spolupráci v rámci mezinárodního projektu Eurostars - EUREKA.

 

Více informací na kontaktu:

Dr. Vet. Med. Zoran Jaglič, Ph.D.
Laboratoř bakteriologie potravin
Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.  
Hudcova 70,
621 00 Brno
tel.: +420 533 331 619 
mob.: +420 777 786 732
e-mail: jaglic@vri.cz

 


Springer monografie
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy

2014-01-08


V závěru roku 2013 vyšla v nakladatelství Springer dvoudílná monografie 
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy - Editor: Matthias Giese
 

Volume 1 Volume 2
Tato velkoryse pojatá a výpravná monografie je zaměřena na teoretické a praktické aspekty moderní vakcinologie.
 
Motto v záhlaví této monografie zní: Mens agitat molem (Vergilius).
Tento citát lze najít také v emblémech mnoha universit. 
 
Editor ocenil přínos týmu RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., k problematice moderních adjuvans a rekombinantních vakcín. Přizval jej a jeho spolupracovníky z VÚVeL Brno a z Univerzity Palackého v Olomouci ke spolupráci na této knize.
 
 

ProHEALTH - nový projekt na půdě VÚVeL

2013-12-18


VÚVeL je partnerem jednoho z největšího mezinárodních projektů v oblasti zdraví zvířat, který kdy byl financován z prostředků EU.Dne 1. 12. 2013 byl zahájen projekt ProHEALTH,
jehož jedním z 21 partnerů je i Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 

Název projektu je zkratkou anglického názvu „Production diseases compromise health and welfare, generating inefficiencies which impact adversely on profitability, environmental footprint, antibiotic use and product quality“.


Více informací o projektu ProHEALTH naleznete v přiložené tiskové zprávě

 


ASKLEPIOS - nový projekt na půdě VÚVeL

2013-12-09


Na Oddělení virologie VÚVeL byl zahájen projekt ASKLEPIOS, financovaný Evropskou komisí, který se věnuje vývoji nových terapeutických přístupů nákazy virem vztekliny.


Řešitelem je  doc. RNDr. Daniel Ruzek , Ph.D.


Koordinátorem projektu je Prof. Ab Osterhaus z Erasmovy university v Rotterdamu.

 

Celková výše dotace činí 81 mil. Kč, z nichž VÚVeL obdržel 17. mil. Kč. 

Pro řešení projektu bude využito unikátní výzkumné infrastruktury laboratoří s biologickým zabezpečením stupně BSL-3+ vybavených v rámci projektu AdmireVet.