VUVeL
 |    |   ENGLISH
  >  MÉDIA   >  Tiskové zprávy
17. 2. 2017 - Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu
QJ1210115
Odpovědný řešitel: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
 
 

 

15. 2. 2017 - Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu
OJ1210112
Odpovědný řešitel: Ing. Martina Trčková, Ph.D.
 
 

 

23. 9. 2016 - XIII. Národní výstava – Den českého strakatého skotu 2016 v Radešínské Svratce - tisková zpráva

Zástupci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se dne 15. 9. 2016 zúčastnili XIII. Národní výstavy – Den českého strakatého skotu 2016 v Radešínské Svratce.

Výstavu zahájil ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka s doprovodem a popřál všem vystavovatelům a chovatelům hodně úspěchu. Absolutní šampiónkou výstavy se stala BERTA chovatele PROAGRO Radešínská Svratka, a. s.

V rámci výstavy proběhla jednání se zástupci Českomoravské společnosti chovatelů, Svazu chovatelů českého strakatého skotu, Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR a Mendelu. Řešily se aktuální témata, připravované výzvy, spolupráce na nových výzkumných projektech.
 

 

20. 9. 2016 - Diagnostika rizika selhání antibiotické léčby u zvířat - jako nástroj prevence šíření rezistencí k antibiotikům ze zvířat na člověka - tisková zpráva
Brno, 20. září 2016 – Diagnostika rizika selhání antibiotické léčby u zvířat - jako nástroj prevence šíření rezistencí k antibiotikům ze zvířat na člověka.
Diagnostický set, který umožní stanovit resistenci bakterií k antibiotikům, může významně přispět k prevenci rizika selhání antibiotické léčby a šíření nebezpečných rezistencí k antibiotikům u bakteriálních původců onemocnění zvířat. Stanovení citlivosti nebo rezistence bakteriálních patogenů a efektivní používání antibiotik mohou být klíčem ke kontrole šíření rezistence. I takové jsou aktuální výsledky centra AdmireVet, působícího v rámci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL).
 
 

 

15. 7. 2016 - Přehled návrhů výzkumných projektů podaných VÚVeL v roce 2016, informace o letos získaných projektech - tisková zpráva

V průběhu prvního pololetí roku 2016 podali vědecko-výzkumní pracovníci s projektovými manažery VÚVeL a externími spolunavrhovateli zatím 31 návrhů projektů do otevřených výzev, programů agentur, resp. dotačních titulů. VÚVeL se tak v současnosti účastní veřejných soutěží v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) MŠMT ČR, Grantové agentury České republiky (GA ČR), Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR), Technologické agentury České republiky (TA ČR), Programu rozvoje venkova (PRV) MZe ČR a Horizontu 2020 (H2020). V nejbližší době bude otevřeno, a pracovníci VÚVeL se zapojí, také 1. kolo programu ZEMĚ NAZV.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (PDF)

 

 

18. 4. 2016 - Návštěva státního tajemníka ministerstva zemědělství ČR Ing. Jiřího Bakalíka - tisková zpráva

Dne 13. 4. 2016 navštívil Výzkumný ústav veterinárního lékařství státní tajemník ministra zemědělství ČR Ing. Jiří Bakalík. Ředitel VÚVeL MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc., jej seznámil s činností ústavu, se směry základního a aplikovaného výzkumu, s podanými a připravovanými projekty do OP VVV. Během návštěvy si prohlédl experimentální stáje a infrastrukturu pořízenou v rámci projektu OP VaVpI AdmireVet.

 

 

17. 4. 2016 - Návštěva ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve společné expozici veřejných výzkumných institucí v resortu Ministerstva zemědělství ČR - TECHAGRO - tisková zpráva

Expozici veřejných výzkumných institucí na TECHAGRU navštívil dne 4. 4. 2016 ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. S řediteli a dalšími zástupci v. v. i. řešil problematiku zemědělského aplikovaného výzkumu a i připravovanou zahraniční cestu náměstka ministra zemědělství pro řízení sekce komodit, výzkumu a poradenství Ing. Jiřího Šíra a ředitelky odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlíny Adam, Ph.D. do Izraele. Ministr současně informoval zástupce v. v. i. o možnosti připojení se k této cestě, která si klade za cíl získání zkušeností v oblasti zemědělského resortu.

Společná schůzka s panem ministrem přinesla řadu podnětů pro všechny zúčastněné zástupce veřejných výzkumných institucí a nová témata k dalším společným diskusím.

 

17. 4. 2016 - Středoevropský veterinární kongres ve dnech 5. – 6. 4. 2016 - tisková zpráva

Středoevropský veterinární kongres byl organizován Veletrhy Brno a.s. ve dnech 5. a 6. 4. 2016 při příležitosti konání veletrhu ANIMAL VETEX pod záštitou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Komory veterinárních lékařů ČR a SR, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, Státní veterinární správy ČR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a České a Slovenské asociace veterinárních farmaceutických společností. Ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. MVDr, Miloslav Skřivánek, CSc. se přípravy kongresu aktivně účastnil jako člen organizačního výboru.

Stěžejním tématem kongresu a současně názvem byla „Mikrobiální rezistence – výzva pro všechny“. Kongresu se za naši instituci účastnil ředitel ústavu MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. a v oblasti problematiky mikrobiální rezistence účastnily se svými prezentacemi doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. a MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.

 

 

16. 4. 2016 - Pracovní návštěva Ing. Jiřího Šíra a Ing. Pavlíny Adam, Ph.D. - tisková zpráva

Dne 1. 4. 2016 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. navštívil Ing. Jiří Šír, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce komodit, výzkumu a poradenství spolu s ředitelkou odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlínou Adam, Ph.D.

Cílem plánovaného setkání bylo seznámení nově jmenovaného náměstka s odborným zaměřením ústavu. Součástí takto plánované návštěvy byla také společná diskuse nad financováním vědeckých a odborných aktivit v agrárním sektoru a prohlídka infrastruktury vybudované v rámci projektu AdmireVet, jehož realizace byla do konce roku 2013 financována z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

 

16. 4. 2016 - Účast na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO - tisková zpráva

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se spolu s dalšími veřejnými výzkumnými institucemi v resortu Ministerstva zemědělství ČR zúčastnil mezinárodních veletrhů zaměřeného na zemědělskou problematiku TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA, které se konaly v době od 3. do 7. 4. 2016 v Brně.

Mezi významnými hosty, kteří měli možnost zhlédnout připravenou expozici, byli náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce komodit, výzkumu a poradenství Ing. Jiří Šír a ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlína Adam, Ph.D. Oba zúčastnění hodnotili expozici, na níž byly prezentovány výsledky činnosti VÚVeL i ostatních výzkumných ústavu v. v. i. vzniklé v posledních dvou letech velmi kladně.

Při příležitosti oslav 25. výročí založení Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR náš výzkumný ústav obdržel od svazu plaketu a poděkování za dlouholetou spolupráci.

Dne 4. 4. 2016 se také uskutečnila pracovní večeře, kterou organizoval Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. spolu s ostatními výzkumnými organizacemi resortu zemědělství a Agrární komorou ČR zastoupenou Ing. Jiřím Hlaváčkem a Ing. Jaromírem Musilem, Ph.D. Mezi čestnými hosty večera byli nejen Ing. Šír a dr. Adam, ale také např. rektoři veřejných vysokých škol zabývajících se výukou zemědělských a veterinárních disciplín. Při příležitosti společné večeře byla diskutována problematika zemědělského aplikovaného výzkumu, příprava programu NAZV „Země“ a otázky spojené s významem a přínosem základního a aplikovaného výzkumu.

 

14. 3. 2016 - Projekt bezpečnostního výzkumu obdržel vynikající hodnocení

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. byl hlavním řešitelem projektu VG20102015011 s názvem Vytvoření systému postupů pro detekci a kvantifikaci významných bakteriálních a virových patogenů kontaminujících potraviny, vodu a prostředí a ohrožujících zdraví lidí a hospodářských zvířat, který byl v období 1. 10. 2010 – 30. 9. 2015 financován v rámci dotačního programu Bezpečnostní výzkum-I Ministerstva vnitra České republiky. Projekt byl řešen na oddělení bezpečnost potravin a krmiv vedené Mgr. Petrem Králíkem, Ph.D., oddělení bakteriologie, konkrétně na Sbírce zoopatogenních mikroorganismů vedené MVDr. Markétou Reichelovou a oddělení virologie ve skupině molekulární epidemiologie virových nákaz vedené RNDr. Janou Prodělalovou, Ph.D.


Na základě závěrečné kontroly bylo projektu uděleno hodnocení

„V - Vynikající výsledky“

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě


Vedení ústavu touto cestou blahopřeje řešitelskému týmu.

 

 

8. 1. 2016 - Centrum AdmireVet rozšířilo výzkumné kapacity

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo na začátku letošního října Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. finanční dotaci ve výši přesahující 25,5 milionu korun na realizaci projektu Rozvoj výzkumných kapacit Centra AdmireVet v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě

 

Tato informace byla uveřejněna:

31. prosince 2015 v regionálních novinách Deník

31. prosince 2015 v brněnském deníku Rovnost

6. ledna 2016 iDnes.cz

6. ledna 2016 Lidovky.cz

 

19. 10. 2015 - Úspěšné ukončení projektu OP VK - MikroDok

V prosinci roku 2012 byl zahájen projekt s názvem MikroDok – Posílení týmu pro studium interakcí hostitel – patogen o nové postdoktorální pozice (registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/30.0064), který byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou ve výši 9 518 671,68 Kč.

Projekt byl ukončen 30. 9. 2015 a jeho celkové trvání bylo rozvrženo do 33 měsíců. Realizátorem projektu byl Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (PDF)

 

15. 6. 2015 - Mezinárodní konference

Výzkumný ústav veterinárního lékařství ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou, Univerzitou Palackého, King´s College, University of Kent, Ústavem Organické Chemie a Biochemie AV ČR a Českou společností pro genovou a buněčnou terapii uspořádal již devátou mezinárodní konferenci zaměřenou na nová antivirotika, rekombinantní vakcíny, nanočásticové systémy pro cílení léčiv a vakcín a pokročilé metody jejich charakterizace, zobrazování in vivo v preklinickém výzkumu.

Mezi přednášejícími byli špičkoví zahraniční odborníci z oblasti akademického výzkumu a také z firemního vývoje.

Více informací nalaznete v přiložené tiskové zprávě

 

2. 4. 2015 - Výzkumný ústav veterinárního lékařství je zapojen do sítě PiGutNet

Oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. je zapojeno do mezinárodní akce financované z prostředků Evropské unie prostřednictvím COST (European Cooperation in Science and Technology).

Jedná se o projekt PiGutNet (European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs), který je koordinován

Cílem aktivit projektu je definovat genetické, environmentální, dietetické, terapeutické a imunologické faktory, které mají vliv na složení střevní mikroflóry prasat.

První pracovní setkání projektu, kterého se účastnil dr. Faldyna, proběhlo ve dnech 25. - 27. 3. 2015 v italském městě Bologna. Zde byly, kromě představení odborných aktivit jednotlivých participujících institucí, diskutovány také pravidla tzv. short-term scientific missions, zazněly informace o první připravované tréninkové škole s názvem "Gut Biology and Health", která je organizována pod záštitou pracovníků Aarhus University, Dánsko nebo o po-konferenčním workshopu v rámci 13th Digestive Physiology of Pigs Symposium, které proběhne v květnu v polském Kliczkówě.

 

22. 3. 2015 - Úspěšný vývoj nových molekulárních adjuvans a jejich nanoliposomální formulace pro konstrukci rekombinantních vakcín

Dlouhodobá spolupráce vědců z

  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, v. v. i. 
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha 
  • Fyzikální ústav AV ČR Praha
  • Universita Palackého v Olomouci 
  • King´s College London

vedla k vývoji nových molekulárních adjuvans a jejich nanoliposomální formulace pro konstrukci rekombinantních vakcín.

 

Více informací nalaznete v přiložené tiskové zprávě

 

17. 2. 2015 - Kolostrum – to nejsou jenom protilátky, ale i buňky
Kolostrum je zdrojem protilátek a řady dalších biologicky aktivních látek pro novorozená selata. Obsahuje ale také velké množství buněk, včetně lymfocytů, které mají schopnost kolonizovat tkáně.
Pracovníci skupiny dr. Faldyny přispěli do mozaiky vědomostí v této oblasti popisem lymfocytů nacházejících se v kolostru prasnic.
 

 

15. 1. 2015 - Správná skladba střevní mikroflóry může předejít mnoha chorobám zvířat i lidí
Skladba střevní mikroflóry je dávána do souvislosti s mnoha chorobami zvířat i lidí. Střevní mikroflóra je však ovlivňována mnoha faktory. Proto je charakterizace změn ve skladbě střevní mikroflóry nosnic v závislosti na věku významným výsledkem publikovaným týmem okolo Doc. Ivana Rychlíka v časopise PLoS One.
Dosažené výsledky umožní cílenou kultivaci a využití baktérií s pozitivním vlivem na zdravotní stav drůbeže s možnými přesahy i do humánní medicíny.
 

 

19. 6. 2014 - Vakcína proti boreliové infekci

Tisková zpráva

Vědcům z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství
ve spolupráci s kolegy z: 

se podařilo vyvinout vakcínu proti boreliové infekci.

Na projektu Technologické agentury ČR se partneři podíleli čtyři roky.

Spolupracující soukromá farmaceutická společnost Bioveta, a.s. připravuje technologický provoz pro výrobu této vakcíny a chce ji uvést na veterinární trh v nejbližších letech.

Nová vakcína byla českým mediím představena 17. 6. 2014 v rámci tiskové konference pořádané na půdě Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., kterou uspořádalo Centrum pro transfer technologií VÚVeL.

Odkazy v médiích

http://brno.idnes.cz/vakcina-proti-borelioze-brno-di8-/brno-zpravy.aspx?c=A140617_155052_brno-zpravy_daj

http://www.denik.cz/z_domova/cesti-vedci-vyvinuli-unikatni-vakcinu-proti-borelioze-20140617-45mi.html

http://www.lidovky.cz/cesti-vedci-vyvinuli-unikatni-vakcinu-proti-borelioze-pg6-/veda.aspx?c=A140617_153253_ln_veda_ape

http://technet.idnes.cz/vakcina-ockovani-proti-borelioze-dqu-/veda.aspx?c=A140617_155836_veda_mla

http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/cesti-vedci-vyvinuli-unikatni-vakcinu-proti-borelioze/1092422&id_seznam=350

http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/cesti-vedci-vyvinuli-unikatni-vakcinu-proti-borelioze_310367.html#.U6KsAvnV-F4

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/257817/uspech-ceskych-vedcu-v-boji-s-klistaty-vyvinuli-vakcinu-proti-borelioze.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990617/
(čas 20:31)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100618/
(čas 22:19)

http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1762014
(čas 15:35)

 

8. 11. 2013 - Coopelia