VUVeL
 |    |   ENGLISH
  >  O NÁS   >  Centrum akreditovaných laboratoří

Český institut pro akreditaci

(číslo laboratoře1354), osvědčení o akreditaci č.433/2014

 

Osvědčení o akreditaci č. 618 / 2016 pro zkušební laboratoř č. 1354
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (IČ 00027162),
Centrum Laboratoří,
Hudcova 70,
621 00 Brno

 

Příloha - Akreditovaný subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
(Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 618/2016 ze dne: 31. 10. 2016)

Toto osvědčení o akreditaci je platné do 13. 5. 2020

 

01 - laboratoř Tuberkulóza, paratuberkulóza a mykobakteriózy 
     Mgr. Petr Králík, Ph.D., tel: +420 5 3333 1601, kralik(zavináč)vri.cz
 
  Sérologické vyšetření mykobakteriálních infekcí zvířat metodou ELISA
Sérologické vyšetření mykobakteriálních infekcí zvířat metodou MAPIA
Sérologické vyšetření mykobakteriálních infekcí zvířat aglutinací na MAC
Průkaz původců paratuberkulózy, aviární tuberkulózy a ostatních mykobakteriálních infekcí zvířat kultivačním vyšetřením
Průkaz původců paratuberkulózy, aviární tuberkulózy a ostatních mykobakteriálních infekcí zvířat mikroskopickým vyšetřením
Stanovení přítomnosti specifických sekvencí DNA metodou PCR
Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis metodou real time qPCR v mléce
Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis metodou real time qPCR v trusu
Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis a Mycobacterium avium subsp. avium metodou real time qPCR v půdě
Kvantifikace Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis metodou real time qPCR v tkáních
Průkaz humánních norovirů, virů hepatitidy A a E metodou real time RT-PCR
 
02 – laboratoř Metody průkazu falšování potravin a krmiv 
     MVDr. Eva Renčová, Ph.D., tel: +420 5 3333 1617, rencova(zavináč)vri.cz
 
  Detekce rostlinné DNA v potravinách - metodou multiplex PCR
Stanovení druhově a tkáňově specifické živočišné DNA (skot, kuře, pes,kočka,kůň a makrela obecná) a mRNA (hovězí mRNA pro GFAP) metodou real time PCR
Druhová identifikace mořských ryb (treskovité, makrelovité a sleďovité) v potravinách a biologických materiálech - metodou konvenční PCR
 
03 – laboratoř Koliinfekce 
     MUDr. Pavel Alexa, CSc., tel: +420 533 331 215, alexa(zavináč)vri.cz
     MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D., tel: +420 5 3333 1631, kolackova(zavináč)vri.cz
 
  Typizace somatického antigenu Escherichia coli (O-antigen) – serologicky
Stanovení shigatoxinů (stx1 a stx2), adherenčního faktoru intiminu (eaeA) a enterohemolyzinu (hlyA), metodou PCR multiplex a diferenciace stx2e
Stanovení enterotoxinů STa a LT metodou PCR multiplex
Detekce verotoxinu (shiga toxinu) na buněčné linii Vero
Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157 – imunomagnetickou separací
 
04 – laboratoř Cytogenetika 
     Prof.MVDr. Jiří Rubeš, CSc., tel: +420 721 441 493, rubes(zavináč)vri.cz
 
  Cytogenetické vyšetření hospodářských zvířat - mikroskopicky
 
05 – laboratoř Elektronová mikroskopie 
     MVDr. Pavel Kulich, tel: +420 5 3333 2112, kulich(zavináč)vri.cz
 
  Diagnostika virů metodou negativního barvení - elektronová mikroskopie
 
06 – laboratoř Virové choroby ryb 
     Ing. Tomáš Veselý, CSc., tel: +420 778 476 458, vesely(zavináč)vri.cz
 
  Izolace virů patogenních pro ryby na buněčných liniích

Touto metodou stanovujeme:
• virová hemoragická septikémie (VHS)
• infekční hematopoetická nekróza (IHN)
• infekční nekróza pankreatu (IPN)
• jarní virémie kaprů (SVC)
• koi herpesviróza (KHV)
• další viry, které tvoří cytopatický efekt na buněčných liniích


Průkaz virů patogenních pro ryby ELISA metodou

Touto metodou stanovujeme:
VHS, IHN, IPN, SVC

Stanovení přítomnosti vybraných úseků sekvencí DNA a RNA u virů ryb – metodou PCR
 
07 – laboratoř Spermatologie a andrologie
     MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D., +420 777 786 828, prinosilova(zavináč)vri.cz
 
  Laboratorní vyšetření semene - mikroskopicky
Stanovení úrovně funkcí pohlavních orgánů samců – biochemicky a mikroskopicky
Testace biologické nezávadnosti materiálů ke spermiím - mikroskopicky 
 
08 – laboratoř Virové choroby skotu
     MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D., tel: +420 5 3333 1119, kovarcik(zavináč)vri.cz
 
  Bovinní virová diarrhoea (BVD) - průkaz viru a protilátek ELISA metodou
Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) - průkaz viru a protilátek ELISA metodou
 
09 – laboratoř Typizace baktérií
     Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., tel: +420 5 3333 1216, karpiskova(zavináč)vri.cz
 
  Průkaz a stanovení počtu Listeria monocytogenes kultivační metodou
Fágová typizace salmonel
Sérotypizace Listeria monocytogenes a Salmonella spp.
Makrorestrikční analýza bakteriíPFGE