VUVeL
 |    |   ENGLISH
  >  VÝZKUM   >  Projektová podpora

Servisní pracoviště
Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu

Servisní pracoviště Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu na VÚVeL bylo zřízeno za účelem usnadnění komerčního využití znalostí získaných z výzkumu a vývoje a podporovat tímto udržitelný rozvoj na VÚVeL a také orientaci v dotačních titulech, přípravu projektových žádostí a projektový management na VÚVeL.

Cílem CTT je vytvořit a udržovat partnerství s tuzemskými a zahraničními podniky pro úspěšný transfer aplikovaných výsledků vědy a výzkumu na VÚVeL a efektivní systém projektové podpory na VÚVeL. Hlavním měřítkem činností tohoto pracoviště je objem financí získaných z komercializace aplikovaných výsledků a počet podporovaných projektů vědy a výzkumu.