VRI
 |   ČESKY
  >  NEWS


Older News are available in the Chronicle part
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické na VÚVeL (21. 02. 2017)

Na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se dne 16.2.2017 konalo zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické, na kterém byla slavnostně ... více >

Zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické na VÚVeL (21. 02. 2017)

Na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se dne 16.2.2017 konalo zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické, na kterém byla slavnostně předána Patočkova medaile Prof. Ing. Kateřině Demnerové, CSc. z VŠCHT za dlouholetou práci pro ČSSM a rozvoj oboru potravinářské mikrobiologie.

 

 

Seminář mikrobiologie potravin (21. 02. 2017)

Ve dnech 16. a 17. února 2017 se v Brně ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) a pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické uskutečnil ... více >

Seminář mikrobiologie potravin (21. 02. 2017)

Ve dnech 16. a 17. února 2017 se v Brně ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) a pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické uskutečnil odborný seminář, který navazuje na tradici seminářů Mikrobiologie potravin v Třešti.

Akce byla pořádána pracovníky oddělení Bakteriologie a účastnilo se jí 76 odborníků z různých pracovišť v České a Slovenské republice.

Po úvodním slovu docentky Karpíškové a přivítání účastníků vedením hlavního výboru ČSSM docentkou Bujdákovou a docentem Gabrielem byla zahájena odborná část semináře. Prof. Demnerová (VŠCHT Praha) hovořila na téma Novinky v mikrobiologii potravin a prof. Valík (STU Bratislava) prezentoval modely prediktivní mikrobiologie v bakteriálních ko-kulturách. Doc. MVDr. Karpíšková, Ph.D. (VÚVeL) a MUDr. Martínková (KHS se sídlem v Ostravě) informovaly o šetření epidemie listeriózy v Moravskoslezském kraji v roce 2016 z pohledu laboratorních a epidemiologických dat. Ing. Koudelka, Ph.D. (VÚVeL) prezentoval možnosti využití hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF/MS) pro charakterizaci kmenů Listeria monocytogenes, MVDr. Tomáštíková (VÚVeL) navázala informací o diverzitě izolátů L. monocytogenes z potravin. Poté následoval společenský večer.

Druhý den semináře zahájila Mgr. Tereza Gelbíčová, Ph.D. (VÚVeL) prezentací o přežívání L. monocytogenes na povrchu zrajících sýrů. Ing. Ženišová (VUP Bratislava) informovala o novém pohledu na zrání ovčích hrudkových sýrů a Ing. Zdeňková (VŠCHT Praha) o významu a využití metody CRISPR v potravinářské mikrobiologii. Ing. Brožková (Univerzita Pardubice) se zabývala výskytem mikroorganismů v biopotravinách a vlivem teplot při výrobě potravin typu „raw“. O mikrobiální kontaminaci gastronomických provozoven referovala Mgr. Bogdanovičová (VFU Brno). Tvorbu biofilmu u technologicky neupravené pitné vody prezentovala Ing. Pejchalová (Univerzita Pardubice). Ing. Kračmarová (VŠCHT Praha) představila metody pro rychlou detekci mikrobiální kontaminace v UHT mléce. Ing. Tereň (VŠCHT Praha) se ve své prezentaci zabýval otázkou, zda jsou autoinduktor 2 (AI-2) a molekula cjA signálními molekulami pro bakterii Campylobacter jejuni. O biogenních aminech v potravinách a možnostech snížení jejich obsahu referovala Doc. Buňková (UTB Zlín). Závěrem MVDr. Koláčková, Ph.D. (VÚVeL, NRL pro Escherichia coli) shrnula nálezy shigatoxigenních E. coli v potravinách.

Příští seminář se uskuteční v září roku 2017 a bude organizován Univerzitou v Pardubicích.

 

 

Výběrové řízení - Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv (21. 02. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv     Více ... více >

Výběrové řízení - Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv (21. 02. 2017)


Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na

Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv
 
 
Více informací v sekci "Veřejné zakázky". 
 

 

The VRI co-organized a Czech-Slovak Virological Conference (20. 02. 2017)

The conference held in České Budějovice on 16 and 17 February 2017 brought together 130 virologists, mostly from the Czech Republic and Slovakia. The goal of the conference was to provide experts with a comprehensive overview of research into viruses and ... více >

The VRI co-organized a Czech-Slovak Virological Conference (20. 02. 2017)

The conference held in České Budějovice on 16 and 17 February 2017 brought together 130 virologists, mostly from the Czech Republic and Slovakia. The goal of the conference was to provide experts with a comprehensive overview of research into viruses and viral infections in the Czech Republic and Slovakia.

The conference had a broad scope. The participants were scientists specialized in basic research of viruses, experts from medical faculties and representatives of the National Institute of Public Health. Among the main speakers were Debby Van Riel from Erasmus University in Rotterdam, expert on molecular biology of influenza virus, and structural virologist Pavel Plevka from the research centre CEITEC-MU in Brno.

The attendees could listen to two plenary lectures, twenty presentations and see sixty posters.

The conference was organized by the Biology Centre ASCR, together with the Veterinary Research Institute in Brno and the University of South Bohemia in České Budějovice.

 
 

 

Výběrová řízení - volná pracovní místa (20. 02. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice: Vědecký asistent projektu FIT Vědecký pracovník pro oblast „Biotechnologie a imunologických ... více >

Výběrová řízení - volná pracovní místa (20. 02. 2017)


Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

  • Vědecký asistent projektu FIT
  • Vědecký pracovník pro oblast „Biotechnologie a imunologických metod“

Více informací v sekci Volná místa

 

Press Release final project report (17. 02. 2017)

QJ1210115 Possibilities of vaccination of pigs with an inactivated vaccine for the control of Salmonella Principal investigator: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.       ... více >

Press Release final project report (17. 02. 2017)

QJ1210115
Principal investigator: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
 

 

 

Congratulating Announcement of Doctoral Degree Award (16. 02. 2017)

Mgr. Jan Gebauer successfully completed his doctoral study and defended his thesis entitled "Immunology of Salmonella infections in pigs". The study was performed at the Department of Immunology under supervision of MVDr. Ján ... více >

Congratulating Announcement of Doctoral Degree Award (16. 02. 2017)

Mgr. Jan Gebauer successfully completed his doctoral study

and defended his thesis entitled "Immunology of Salmonella infections in pigs".

The study was performed at the Department of Immunology under supervision of MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Congratulations on the success!

 
 

 

Press Release final project report (15. 02. 2017)

OJ1210112 The use of humic substances as a feed additive for diarrhoea prevention in piglets and improvement of pig performance Principal investigator: Ing. Martina Trčková, Ph.D.       ... více >

Press Release final project report (15. 02. 2017)

OJ1210112
Principal investigator: Ing. Martina Trčková, Ph.D.
 

 

 

Scientific research projects dealing with Research institution development, and projects of the Czech National Agency for Agricultural Research were defended at the Veterinary Research Institute in Brno (14. 02. 2017)

In January, the reports on the results of scientific research projects implemented in the departments of the Veterinary Research Institute were defended. A total of 19 reports on projects implemented under the National Agency for Agricultural Research ... více >

Scientific research projects dealing with Research institution development, and projects of the Czech National Agency for Agricultural Research were defended at the Veterinary Research Institute in Brno (14. 02. 2017)

In January, the reports on the results of scientific research projects implemented in the departments of the Veterinary Research Institute were defended.

A total of 19 reports on projects implemented under the National Agency for Agricultural Research and one report on Research institution development were defended. Seven of them were final reports.

Related press releases dealing with the final reports will be put on the VRI´s website at intervals during February.
 
 more pictures >>                                                                    

 

08. 03. 2017-09. 03. 2017 - A meeting of PiGutNet research team members to be held in Brno (06. 02. 2017)

On 8-9 March 2017, the Veterinary research Institute organizes a meeting of the research team members involved in the project entitled "European Network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs - PiGutNet”, which is funded by  COST – European Cooperation in Science and Technology. ... více >

08. 03. 2017-A meeting of PiGutNet research team members to be held in Brno (06. 02. 2017)

On 8-9 March 2017,

the Veterinary research Institute organizes

a meeting of the research team members involved in the project entitled "European Network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs - PiGutNet”, which is funded by  COST – European Cooperation in Science and Technology.

Under the auspice of the OP RDE PO1 Excellent Teams funding has been granted to the VRI “FIT“ Project (Pharmacology, Immunotherapy, nanoToxicology) (23. 01. 2017)

The above FIT project was prepared by RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. and his team. It was awarded a total subsidy of 202 million CZK. The project focuses on a comprehensive study of biocompatible nanoparticles and their applications in the field of biomedicine, especially in the development ... více >

Under the auspice of the OP RDE PO1 Excellent Teams funding has been granted to the VRI “FIT“ Project (Pharmacology, Immunotherapy, nanoToxicology) (23. 01. 2017)

The above FIT project was prepared by RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. and his team. It was awarded a total subsidy of 202 million CZK.

The project focuses on a comprehensive study of biocompatible nanoparticles and their applications in the field of biomedicine, especially in the development of recombinant vaccines, targeted therapeutics (antivirotics, cytostatics) and theranostics. An integral part of the project is nanotoxicological approach to the assessment of the interaction of nanoparticles with living systems.

An important part of the project is the acquisition of investment instruments at a total cost of 94 million CZK.

The Scientific Board of the project includes renowned scientists from foreign institutions. One of the FIT project objectives is the internationalization of research at the VRI and the involvement of the Institute in international cooperation with leading institutions in the Czech Republic (e. g., the Institute of Physics, ICRC-FNUSA, UCT) and abroad (e. g., King´s College, Pasteur Institute, Institute of René Descartes) and various companies (e. g., Malvern, Precision Nanosystems, Bracco).

The Department of Pharmacology and Immunotherapy, Department of Chemistry and Toxicology and Department of Virology are involved in the project. Prof. Andrew D. Miller (King´s College) is the key foreign scientist and Project Director. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. is the Scientific Coordinator of the project. Key scientists and leaders of respective teams are: Prof. Andrew. D. Miller (medicinal chemistry team), RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (immunopharmacology and nanotechnology team), RNDr. Miroslav Machala, CSc. (nano-toxicology and analytical chemistry team), Prof. MUDr. et Mgr. Milan Raška, Ph.D. (biotechnology and immunology team) and Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (virology team).

The project management team are preparing a meeting for the VRI staff involving a presentation of the objectives, plans and investments into instrumental equipment.

The project was launched on 1 January 2017 and the first working meeting was held on 12 January 2017.

A Representative of the VRI is elected to be Chairman of the Czech Society for Gene and Cell Therapy (23. 01. 2017)

At the inaugural meeting of the new Committee of the Czech Society for Gene and Cell Therapy (CS GCT) RNDr. Jaroslav Turánek, PhD. was elected the Chairman for the period 2017-2021. He has already successfully occupied this position from 2008 to 2012. CS GCT is a branch of the Czech Medical ... více >

A Representative of the VRI is elected to be Chairman of the Czech Society for Gene and Cell Therapy (23. 01. 2017)

At the inaugural meeting of the new Committee of the Czech Society for Gene and Cell Therapy (CS GCT) RNDr. Jaroslav Turánek, PhD. was elected the Chairman for the period 2017-2021. He has already successfully occupied this position from 2008 to 2012.

CS GCT is a branch of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně.

Prof. MUDr. et Mgr. Milan Raška, Ph.D. was elected Vice Chairman. The professor is from the Faculty of Medicine and Dentistry of the Palacký University in Olomouc and also operates under the FIT project at the VRI.

Výběrová řízení - volná pracovní místa (03. 01. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice: Vědecký / výzkumný pracovník - laboratorní práce výzkumného ... více >

Výběrová řízení - volná pracovní místa (03. 01. 2017)


Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

  • Vědecký / výzkumný pracovník - laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru v oblasti mikrobiologie, analytické chemie a proteomiky pro práci s přístrojem MALDI TOF/MS
  • Vědecký / výzkumný pracovník - laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru v oblasti mikrobiologie a molekulární biologie
  • Uklízečka
  • Pomocná síla do kuchyně

Více informací v sekci Volná místa

 

03. 05. 2017-05. 05. 2017 - The 9th European Symposium of Porcine Health Management will be held in 2017 in Prague (05. 08. 2015)

The 9th European Symposium of Porcine Health Management will be held on 3rd-5th May 2017 in Prague. The Czech Republic's candidacy for hosting this event has been accepted by the committees of the following associations at their joint meeting: European ... více >

03. 05. 2017-The 9th European Symposium of Porcine Health Management will be held in 2017 in Prague (05. 08. 2015)

The 9th European Symposium of Porcine Health Management will be held on 3rd-5th May 2017 in Prague.

The Czech Republic's candidacy for hosting this event has been accepted by the committees of the following associations at their joint meeting:

Local co-organizer of the whole event is the Czech Pig Veterinary Society (CPVS).

The Veterinary Research Institute is one of the guarantors of the scientific programme at the symposium. The symposium will be held under the aegis of the Minister of Agriculture of the Czech Republic, Ing. Marian Jurečka, the Mayor of the capital city of Prague, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA and the President of the Prague Convention Bureau, Mr. Sanjiv Suri.