ŘÍDÍCÍ VÝBOR A KOORDINAČNÍ SKUPINA

Pracovní skupina HR Award (Working Group, WR)

Úlohou hlavní pracovní skupiny je spolupracovat na přípravě a koordinaci všech povinných aktivit procesu pro získání HR Award, spolupracuje na návrhu, popisu a zavedení interních postupů a dokumentů, které explicitně naplňují zásady Kodexu a Listiny a strategie HRS4R.

 • personální koordinátor pro HR Award
 • personalista
 • vedoucí CTT - projektový manažer
 • interní auditor
 • specialista BOZP
 • specialista IT
 • marketingový specialista
 • zástupce vedení instituce (zástupce ředitele)

Odborná pracovní a koordinační skupina HR Award (Research Coordination Group, RCG)

Implementační pracovní skupina zajišťuje přítomnost výzkumníků, vedoucích zaměstnanců a vedoucích pracovních skupin při přípravě změn v implementaci strategie HRS4R a zároveň zahrnuje hlavní cílové skupiny, které budou těmito změnami primárně ovlivněni.

 • vedoucí oddělení
 • vedoucí výzkumných skupin katalogových činností
 • vedoucí útvarů

Kontrolní výbor (Committee Overseeing the Process, COP)

Kontrolní výbor je určen pro monitorování průběhu naplňování jednotlivých kroků v rámci vstupní fáze pro získání HR Award. Dále pro sledování činností WG a koordinaci spolupráce s RCG. Řeší případné změny v personálním nebo časovém harmonogramu procesu, projednává strategické návrhy a výstupy obou pracovních skupin. Funkci a činnost komise COP plní stálý poradní orgán ředitele VÚVeL (Rada ředitele). COP schvaluje konečné návrhy všech strategických dokumentů nutných pro posouzení a pro získání ocenění HR Award. Připravené dokumenty schvaluje k zaslání na Evropskou komisi pro finální vyhodnocení.