Pracovní skupina HR Award

Úlohou hlavní pracovní skupiny je spolupracovat na přípravě a koordinaci všech povinných aktivit procesu pro získání HR Award, spolupracuje na návrhu, popisu a zavedení interních postupů a dokumentů, které explicitně naplňují zásady Kodexu a Listiny a strategie HRS4R.

 • personální koordinátor pro HR Award
 • personalista
 • vedoucí CTT - projektový manažer
 • interní auditor
 • specialista BOZP
 • specialista IT
 • marketingový specialista
 • zástupce vedení instituce (zástupce ředitele)

Odborná pracovní a koordinační skupina HR Award

Implementační pracovní skupina zajišťuje přítomnost výzkumníků, vedoucích zaměstnanců a vedoucích pracovních skupin při přípravě změn v implementaci strategie HRS4R a zároveň zahrnuje hlavní cílové skupiny, které budou těmito změnami primárně ovlivněni.

 • vedoucí oddělení
 • vedoucí výzkumných skupin katalogových činností
 • vedoucí útvarů

Komise dohlížející na proces (kontrolní funkcí a činnost plní Rada ředitele