Referenční laboratoře

OIE Referenční laboratoř pro paratuberkulózu
OIE Referenční laboratoř pro aviární tuberkulózu

Vedoucí referenčních laboratoří: Mgr. Iva SLANÁ, Ph.D.
telefon: +420 777 786 711
E-mail: slana@vri.cz

Národní referenční laboratoř pro Escherichia coli
Vedoucí pracoviště: MVDr. Ivana KOLÁČKOVÁ, Ph.D.
telefon: +420 533 331 631
E-mail: kolackova@vri.cz

Národní referenční laboratoř pro virové choroby ryb
Zástupce vedoucího: MVDr. Ľubomír POJEZDAL, Ph.D.
telefon: +420 771 121 264
E-mail: pojezdal@vri.cz