Slider

Výzkumný ústav veterinárního
lékařství, v.v.i., Brno

V současné době je VÚVeL jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví skotu, prasat a drůbeže. Pozornost je však věnována i dalším druhům zvířat.

ODDĚLENÍ

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

Nullam feugiat, turpis at pulvinar

ŘEŠENÉ PROJEKTY

PLÁNOVANÉ AKCE