Microbiology and antimicrobial resistance

Vedoucí oddělení: doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.

Tel.: +420 533 331 201
E-mail: rychlik@vri.cz

Oddělení je zaměřeno zejména na diagnostiku, epidemiologii a prevenci bakteriálních infekcí zvířat, včetně studia střevní mikroflóry a jejich vlivu na odolnost zvířat a produkční parametry. Výzkum je věnován také mikrobiologii potravin. Součást oddělení je Sbírka zoopatogenních mikroorganismů.

Výzkumné skupiny

Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. Petra VAŠÍČKOVÁ, Ph.D.
Tel.: +420 777 786 756
E-mail: vasickova@vri.cz

Odborné zaměření:

  1. zpracování terénních vzorků pro průkaz mykobakterií (mikroskopie, kultivace, sekvenování, PCR, real-time PCR)
  2. vyšetření biologických vzorků na přítomnost Mycobacterium sp. pomocí kultivačně nezávislých metod
  3. sérologická diagnostika vybraných druhů mykobakterií (MAPIA, ELISA testy)
  4. provádění epidemiologických studií u vybraných zástupců rodu Mycobacterium (Mycobacterium avium subsp. avium, M. a. subsp. paratuberculosis, M. a. subsp. hominissuis)