Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně – NaCeBiVet

logo
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Registrační číslo projektu: TN02000017
Celkové náklady: 366 000 000 Kč
Celková intenzita podpory: 75,324 %
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 

Cílem projektu je vytvořit stabilní a dlouhodobou základnu aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit 7 výzkumných organizací v oblasti biotechnologií ve veterinární medicíně, živočišné výrobě a navazujících oborech. Z hlediska dopadu má projekt přispět k zajištění udržitelné produkce kvalitních a zdravotně nezávadných potravin živočišného původu v podmínkách implementace politiky snižování spotřeby antibiotik, zlepšování pohody chovaných zvířat, udržování biodiverzity v krajině a principů cirkulární ekonomiky. Výsledky generované v projektu ve formě nových či inovativních produktů či služeb mají zvýšit konkurenceschopnost zapojených podniků. 

Členové konsorcia

14. 2. 2023

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI 1. INTERNÍ VÝZVY
Rada Centra se rozhodla prodloužit termín pro podávání dílčích projektů v rámci 1. interní Výzvy projektu Národního Centra Biotechnologicí ve Veterinární Medicíně (NaCeBiVet). Více viz textová zpráva.

TEXT VÝZVY
Výzva verze 2 k podání dílčích projektů

DOKUMENTACE K VÝZVĚ:
Zadávací dokumentace verze 2

Ostatní dokumentace k 1. interní výzvě zveřejněná dne 23. 1. 2023 je beze změny. 

9. 2. 2023

Dne 31. 1. 2023 se uskutečnilo zahajovací setkání členů konsorcia projektu Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně NaCeBiVet, který je podpořen z Technologické agentury České republiky. Hostitelem této akce byl příjemce - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  ve svém sídle v Brně v Medlánkách. Více viz tisková zpráva.
Fotodokumentace z dané akce je k dispozici ke stažení ZDE

23. 1. 2023 

TEXT VÝZVY
Výzva č. 1 k podání dílčích projektů

DOKUMENTACE K VÝZVĚ:
Zadávací dokumentace pdf)
Všeobecné podmínky verze 7 (pdf)

Podmínky interní soutěže (pdf)
Strategický výhled a perspektivy v oboru (pdf)
Návrh dílčího projektu (xls)
Anotace projektu a výsledky v anglickém jazyce (doc)
Návrh Smlouvy o účasti na řešení dílčího projektu Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně NaCeBiVet

17. 1. 2023

dne 31. 1. 2023 se bude konat zahajovací setkání konsorcia projektu NaCeBiVet spojené s partnerskými meetingy k plánovaným dílčím projektům. Setkání se uskuteční v sídle hlavního příjemce, tj. ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

logo