Projekty

Název:Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně
Číslo:TN02000017
Řešitel:MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2028
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TN02000017
Popis:Cílem projektu je vytvořit stabilní a dlouhodobou základnu aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit 7 výzkumných organizací v oblasti biotechnologií ve veterinární medicíně, živočišné výrobě a navazujících oborech. Z hlediska dopadu má projekt přispět k zajištění udržitelné produkce kvalitních a zdravotně nezávadných potravin živočišného původu v podmínkách implementace politiky snižování spotřeby antibiotik, zlepšování pohody chovaných zvířat, udržování biodiverzity v krajině a principů cirkulární ekonomiky. Výsledky generované v projektu ve formě nových či inovativních produktů či služeb mají zvýšit konkurenceschopnost zapojených podniků. V průběhu 6 let trvání projektu bude realizováno min. 30 dílčích projektů, díky nimž bude dosaženo min. 35 výstupů.

Více o projektu zde: https://www.vri.cz/narodni-centrum-biotechnologii-ve-veterinarni-medicine/