logo Tačr a Nacebivet

Setkání konsorcia Centra NaCeBiVet

Dne 31. 1. 2023 se uskutečnilo zahajovací setkání členů konsorcia projektu Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně NaCeBiVet, který je podpořen z Technologické agentury České republiky. Hostitelem této akce byl příjemce - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  ve svém sídle v Brně v Medlánkách.

„Smyslem Centra je díky velkému počtu účastníků vytvořit něco jako „virtuální biotechnologickou výzkumnou infrastrukturu”, která kontinuálně řeší aktuální výzkumné potřeby v průběhu šestileté realizace projektu, uvádí koordinátorka projektu, dr. Csölle Putzová s tím, že věří v pokračování spolupráce mezi partnery i mimo Centrum s výhledem na výzvy i v budoucnu. Do projektu je zapojeno celkem 26 subjektů, což umožňuje kromě širokého sdílení specifických znalostí a odborností, výrobních a vývojových kapacit, také propojovat a využívat vazby obchodní a distribuční. Počet očekávaných výsledků výzkumu jsou vyšší desítky.

Setkání zahájil ředitel ústavu a zároveň řešitel projektu dr. Martin Faldyna s představením střednědobého konceptu Centra, jeho smyslu, náplně a očekávaných výsledků. V rámci úvodu se představili jednotliví členové Centra včetně nastínění odborného zaměření zastoupené společnosti a jejího potenciálu pro zapojení do řešení dílčích projektů v rámci Centra.

Byla rovněž přestavena organizační struktura Centra, Rada Centra včetně vymezení její působnosti, a manažerský tým projektu. S cílem zdůraznit poslání Centra byl koordinátorkou Centra pro transfer technologií představen strategický dílčí projekt, který je zaměřen na správné nastavení fungování kompetentního přístupu k řešení aktuálních společenských výzev s důrazem na zrychlení transferu technologií. V programu setkání dále odezněly informace k vyhlášené výzvě č. 1, k plánu pro vyhlášení dalších výzev pro podání dílčích projektů, dále informace k nastavení komunikačních nástrojů mezi partnery a příjemcem. V další části programu byly prezentovány informace ke správnému finančnímu vykazování nákladů v projektu.

Po diskuzi k těmto tématům měli členové konsorcia příležitost k individuálním setkáním s cílem vytvořit řešitelský tým pro nastavení a přípravu plánování dílčích projektů.