Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně – NaCeBiVet

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Registrační číslo projektu: TN02000017
Celkové náklady: 366 000 000 Kč
Celková intenzita podpory: 75,324 %
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 

Cílem projektu je vytvořit stabilní a dlouhodobou základnu aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit 7 výzkumných organizací v oblasti biotechnologií ve veterinární medicíně, živočišné výrobě a navazujících oborech. Z hlediska dopadu má projekt přispět k zajištění udržitelné produkce kvalitních a zdravotně nezávadných potravin živočišného původu v podmínkách implementace politiky snižování spotřeby antibiotik, zlepšování pohody chovaných zvířat, udržování biodiverzity v krajině a principů cirkulární ekonomiky. Výsledky generované v projektu ve formě nových či inovativních produktů či služeb mají zvýšit konkurenceschopnost zapojených podniků. 

Členové konsorcia