vetmed

News

Týdeník ZEMĚDĚLEC
Výzkum pro chovatele

2014-04-11

Vážení kolegové,
 

dne 7. dubna byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 15/2014 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i..


Článek je publikován v kapitole "Živočišná výroba" pod názvem 
Výzkum pro chovatele.


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

 


TechAgro 2014

2014-04-11


Na letošním dvacátém ročníku zemědělské výstavy Techagro, konaném ve dnech 30. 3. - 3. 4. 2014 se Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. představil na společné expozici výzkumných ústavů, jejichž společným zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství České republiky.

Zajištění expozice měl na starosti Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.,
na organizačním zajištění se významně podíleli i pracovníci našeho ústavu.

 

V době konání veletrhu Techagro se ve dnech 1. a 2. 4. 2014 konal také Středoevropský veterinární kongres, kde vystoupila se svou prezentací MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.

 

Součástí prezentace byly i následující dokumenty
 

Brožura VÚVeL Informační text

 

 


Cytoskeletal club 2014

2014-02-06


 


Výzva na zasílání rukopisů do speciálního čísla časopisu
BioMed Research International

2014-03-06

Speciální číslo časopisu BioMed Research International (dříve Journal of Biomedicine and Biotechnology IF=2,880) bude věnováno tématu "Contamination of Ready-to-Eat Food by Emerging and Neglected Pathogens and the Role of Environment". Termín zasílání rukopisů je do 22.8.2014, číslo by mělo vyjít na začátku roku 2015. Detailní informace o výzvě jsou na http://www.hindawi.com/journals/bmri/si/547687/cfp/

 


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

2014-02-18


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je i na Facebooku.

Jsou zde zveřejňovány informace týkající se celého operačního programu a dění okolo něj.

Součástí této prezentace je i projekt AdmireVet.

 


Urban centrum Brno - pozvánka na výstavu

2014-02-16

 


V Urban centru Brno se koná nová výstava „Výzkum a vývoj pro inovace“, jejíž součástí je i prezentace projektu AdmireVet.

 


Nabídka spolupráce

2014-01-09


Výzkumný ústav veterinárního lékařství hledá partnera (farmaceuticky zaměřený malý či střední podnik) pro spolupráci v rámci mezinárodního projektu Eurostars - EUREKA.

 

Více informací na kontaktu:

Dr. Vet. Med. Zoran Jaglič, Ph.D.
Laboratoř bakteriologie potravin
Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.  
Hudcova 70,
621 00 Brno
tel.: +420 533 331 619 
mob.: +420 777 786 732
e-mail: jaglic@vri.cz

 


Springer monografie
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy

2014-01-08


V závěru roku 2013 vyšla v nakladatelství Springer dvoudílná monografie 
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy - Editor: Matthias Giese
 

Volume 1 Volume 2
Tato velkoryse pojatá a výpravná monografie je zaměřena na teoretické a praktické aspekty moderní vakcinologie.
 
Motto v záhlaví této monografie zní: Mens agitat molem (Vergilius).
Tento citát lze najít také v emblémech mnoha universit. 
 
Editor ocenil přínos týmu RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., k problematice moderních adjuvans a rekombinantních vakcín. Přizval jej a jeho spolupracovníky z VÚVeL Brno a z Univerzity Palackého v Olomouci ke spolupráci na této knize.
 
 

ProHEALTH - nový projekt na půdě VÚVeL

2013-12-18


VÚVeL je partnerem jednoho z největšího mezinárodních projektů v oblasti zdraví zvířat, který kdy byl financován z prostředků EU.Dne 1. 12. 2013 byl zahájen projekt ProHEALTH,
jehož jedním z 21 partnerů je i Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 

Název projektu je zkratkou anglického názvu „Production diseases compromise health and welfare, generating inefficiencies which impact adversely on profitability, environmental footprint, antibiotic use and product quality“.


Více informací o projektu ProHEALTH naleznete v přiložené tiskové zprávě

 


ASKLEPIOS - nový projekt na půdě VÚVeL

2013-12-09


Na Oddělení virologie VÚVeL byl zahájen projekt ASKLEPIOS, financovaný Evropskou komisí, který se věnuje vývoji nových terapeutických přístupů nákazy virem vztekliny.


Řešitelem je  doc. RNDr. Daniel Ruzek , Ph.D.


Koordinátorem projektu je Prof. Ab Osterhaus z Erasmovy university v Rotterdamu.

 

Celková výše dotace činí 81 mil. Kč, z nichž VÚVeL obdržel 17. mil. Kč. 

Pro řešení projektu bude využito unikátní výzkumné infrastruktury laboratoří s biologickým zabezpečením stupně BSL-3+ vybavených v rámci projektu AdmireVet.