vetmed

News

Letní škola MikroDok

2014-09-15


 

Ve dnech 8. - 12. 9. 2014 byla na VÚVeL zorganizována Letní škola projektu OP VK MikroDok, které se zúčastnilo 20 mladých výzkumných pracovníků.

Program Letni skoly 

 

 


8th International Conference - Modern Drug Delivery Systems and Recombinant Vaccines

2014-09-15
              

Ve dnech 11. - 12. 9. 2014 se v Telči uskutečnila "8th International Conference - Modern Drug Delivery Systems and Recombinant Vaccines".

Hlavními osobnostmi této konference byli


Klíčovým tématem konference byla prezentace vývoje nové vakcíny proti boreliové infekci u zvířat, která vznikla v rámci projektu Technologické agentury ČR ve spolupráci s partnery Bioveta, a. s., LF UP Olomouc, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Biofyzikální ústav AV ČR.

Na této konferenci vystoupili také Ph.D. studenti s prezentací svých aktuálně řešených projektů na půdě VÚVeL.

Prof. Andrew D. Miller vystoupil současně taktéž jako host na večerním koncertě v Kostele sv. Jakuba se skupinou muzikantů Trio od sv. Jakuba, kde předvedl svou excelentní hru na hoboj.


Konference byla realizovaná za finanční podpory projektu "Rozvoj mezinárodního týmu excelence pro výzkum a cílenou léčbu hematologických a imunologických chorob", reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0164.

 


Nové pavilony projektu CEITEC

2014-09-15
  

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se zúčastnil dne 12. 9. 2014 Slavnostního otevření centra vědecké excelence za účasti

 • premiéra ČR Mgr. Bohuslava Sobotky
 • rektora MU Doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.
 • ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA
 • hejtmana JmK JUDr. Michala Haška
 • primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA
 • náměstka vicepremiéra pro vědu Arnošt Markse


a dalších významných hostů z vědecké a politické scény.

Slavnostní ceremoniál proběhl v nových pavilonech projektu CEITEC MU v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.

Za VÚVeL se této akce aktivně zúčastnil prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. v roli organizačního ředitele jednotky CEITEC VÚVeL a leadera výzkumného programu Genomika zvířat, ředitel ústavu MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc., zástupce ředitele Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. a projektová manažerka Ing. Vladana Kubíčková.

Představitelé VÚVeL se v rámci této slavnostní akce setkali a hovořili na aktuální témata s

 • premiérem vlády ČR Mgr. B. Sobotkou
 • náměstkem ministra MŠMT ČR pro vysoké školství a výzkum prof. Ing. J. Veberem, CSc.,
 • členem předsednictva Technologické agentury ČR Ing. P. Komárkem, CSc.,

představiteli projektu CEITEC

 • Dr. M. Dettenhoferem
 • prof. J. Kočou
 • Mgr. J. Nantlem

a dalšími významnými osobnostmi české i zahraniční vědecké obce.

Excelentní vědecké centrum, jehož vznik stál více než 5,2 miliardy korun, se bude zabývat výzkumem v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů. Z operačního programu EU Výzkum a vývoj pro inovace šlo na vznik CEITEC téměř 4,5 miliardy korun, ze státního rozpočtu pak 786 milionů.

Příjemcem podpory je Masarykova univerzita. Na projektu se ale podílí také

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

V Kampusu Bohunice byly v pátek otevřeny první dva pavilony, další čtyři budovy se do příštího roku postaví v areálu VUT.

 

 

 


Den českého strakatého skotu

2014-09-12
     
          

Dne 11. 9. 2014 se konala XII. Národní výstava "Den českého strakatého skotu" v sídle Svazu chovatelů českého strakatého skotu (CESTR) v Radešínské Svratce.

Mezi významné hosty této akce patřili:

 • ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka
 • náměstek ministra zemědělství pro ekonomiku a informační technologie Ing. Zdeněk Adamec, CISM
 • hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek
 • viceprezident agrární komory ČR Ing. Bohumil Belada 
 • prezident Svazu CESTR doc. Dr. Ing. Josef Kučera
 • předseda Svazu CESTR Ing. Roman Šustáček
 • senátor Ing. Jan Veleba
 • senátorka Ing. Dagmar Zvěřinová


Výstavy se zúčastnily také významné delegace

z Rakouska 

 • Ing. Sebastian Auernig
 • ÖR Anton Wagner
 • ÖR Willibald Rechberger
 • DI. Peter Stückler
 • Ing. Ernst Lagger

z Uzbekistánu

Dr. Saidov

z Bosny a Hercegoviny

 • Prof. dr Vedad Sakic, Ph.D.
 • Almira Softic
 • mr. Maja Varatanovic
 • prof. dr. Velija Katica

a dalších zemí.


Při příležitosti národní výstavy bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Svazu českého strakatého skotu a současně byla vyhlášena šampionka plemene, která reprezentovala společnost NAHOŘANSKÁ a.s. 

Jméno vítězky vzešlo z 80 vystavených dojnic z celkem 27 prezentovaných podniků.

Výstava měla vysokou úroveň zajištění expozic. V rámci našeho členství ve svazu CESTR se akce zúčastnilo 10 zástupců VÚVeL, kteří se setkali s ministrem zemědělství ČR Ing. M. Jurečkou, náměstek ministra zemědělství pro ekonomiku a informační technologie Ing. Z. Adamcem, CISM, viceprezidentem AK ČR Ing. B. Beladou a dalšími představiteli rezortu.

 


Zahraniční návštěva z Bosny a Hercegoviny

2014-09-11

  

  

Dne 10. 9. 2014 navštívili VÚVeL představitelé veterinární fakulty univerzity v Sarajevu (Veterinarski Fakultet, Univerzitet u Sarajevu):

 • Prof. dr. Vedad Sakic, Ph.D.
 • Almira Softic, Ph.D.
 • mr. Maja Varatanovic
 • prof. dr. Velija Katica


Programem jejich návštěvy bylo seznámení se s ústavem, zejména s činností oddělení genetiky a reprodukce, oddělení imunologie a experimentálních stájí. Byly diskutovány možnosti vzájemné spolupráce mezi oběma institucemi formou společných projektů nebo možnosti organizace pobytů studentů této univerzity na VÚVeL. Zahraniční hosté spolu s představiteli ústavu navštívili také Moravské zemské muzeum, kde pod vedením náměstkyně Moravského zemského muzea Mgr. Evy Pánkové a garanta expozic PhDr. Jiřího Sekeráka, Ph.D. shlédli expozici Mendelianum. Byla zde také diskutována možnost zapojení se VÚVeL do projektu Mendelianum.

Zahraniční hosté následující den navštívili XII. Národní výstavu "Den českého strakatého skotu" v sídle Svazu chovatelů českého strakatého skotu v Radešínské Svratce.

     

 


Náš chov - článek o VÚVeL

2014-09-10

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Náš chov č. 9/2014 byl ma straně 29. uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. od autorky ing. Aleny Ježkové pod názvem: 
Týden otevřených dveří také pro chovatele II.“(pdf). 


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství 
Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

    

 


Successfully defended Ph.D. study - Karolina Hlavova

2014-09-10

Mgr. Karolina Hlavova successfully defended her Ph.D. study entitled „Postnatal transmission of immunity from a mother to her offspring in pigs“.

The doctoral thesis was prepared at the Department of Immunology, Veterinary Research Institute, Brno under supervision of MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

 
Congratulations!
 
 

Zahraniční návštěva z Číny

2014-09-04

  

  

V pátek 29. 8. 2014 se uskutečnila návštěva čínské delegace z provincie Anhui, ve VÚVeL Brno. Během návštěvy byla podepsána smlouva o spolupráci ve vědě a výzkumu. Účastníci delegace navštívili oddělení genetiky a reprodukce, laboratoř virových chorob ryb a experimentální stáje.

Zahraniční hosté:

Zhu Jian-Ji
(group leader, The deputy director of the Science and Technology Department of Anhui Province)

Zhang Xiao-Rong
(Professor, Anhui Agriculture University)

Cui Kai
(Professor, The director of the Institute of Fisheries and Agricultural Sciences Academy of Anhui Province)

Shi Liu-lin
(Professor, The director of the Institute of agricultural engineering in Agricultural Sciences Academy of Anhui Province)

Wei Pen-cheng
(The Institute of Rice in Agricultural Sciences Academy of Anhui Province)

Zhang Hong 
(The Science and Technology Department of Anhui Province)

     

 


Země Živitelka 2014
Cena ministra zemědělství předána MVDr. Petře Ondráčkové, Ph.D.

2014-09-03

  

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se stejně jako v minulých letech zúčastnil v pořadí již 41. ročníku mezinárodního agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích.

Své vědecké výsledky a aktivity prezentoval v rámci společného stánku s dalšími šesti výzkumnými ústavy resortu Ministerstva zemědělství ČR. Mezi prezentovanými exponáty nechyběly informace o nejvýznamnějších výsledcích za poslední léta, k nimž patří např. nově vyvinutá vakcína proti boreliové infekci pro psy, na jejímž vývoji se za VÚVeL podílel RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., a ozdravovací program proti IBR skotu, na jehož realizaci má velkou zásluhu MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.


Významným úspěchem pro ústav je získaní prestižního ocenění za 1. místo v soutěži „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2014“, které si mohla na slavnostním zahájení z rukou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a předsedy senátu Milana Štěcha převzít MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D.

Tuto cenu získala za vědeckou publikaci s názvem: Ondráčková, P., Levá, L., Kučerová, Z., Vicenová, M., Menšíková, M., Faldyna, M.: Distribution of porcine monocytes in different organs during experimental Actinobacillus pleuropneumoniae infection and the role of chemokines. Vet. Res., 2013, 44 (1), 98.

     

 


Zahraniční návštěva ze Srbska

2014-08-29

Miroslav Urošević DVM, Ph.D.
director of Scientific Institute of Reproduction and Artificial Insemination for Domestic Animals „Temerin“
Industrijska zona bb., 212 35 Temerin,
Serbia


Ve čtvrtek 28. 8. 2014 navštívil VÚVeL Dr. Urošević. V průběhu své návštěvy na VÚVeL navštívil pracoviště oddělení genetiky reprodukce, kde diskutoval s ing. Machatkovou a dr. Přinosilovou o metodách získávání oocytů a embryí a metodách kryoprezenrvace semene.

V rámci hlubšího seznámení se s prací ústavu dr. Uroševič navštívil experimentální stáje a laboratoře oddělení imunologie, kde mu byly nastíněny metodické možnosti provádění experimentů s využitím pokusných a laboratorních zvířat a analýz imunitní odpovědi vyvolané vakcinací nebo infekcí zvířat.

 


Veterinářství - článek o VÚVeL
Týden otevřených dveří na VÚVeL pro zemědělskou praxi

2014-08-22

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Veterinářství č. 8/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. pod názvem „Týden otevřených dveří na VÚVeL pro zemědělskou praxi“(pdf). Článek je zařazen v kapitole Informační servis na str. 645 – 647.


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

     

 


Týdeník ZEMĚDĚLEC
Prezentace veterinárního výzkumu

2014-08-11

PDF

Vážení kolegové,
 

dne 11. srpna byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 33/2014 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i..


Článek je publikován v kapitole "Živočišná výroba" pod názvem 
Prezentace veterinárního výzkumu.


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

    

 


Náš chov - článek o VÚVeL

2014-08-10

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Náš chov č. 8/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. od autorky ing. Aleny Ježkové pod názvem „Týden otevřených dveří také pro chovatele“(pdf). Článek je zařazen v kapitole Dojný skot na str. 28 – 30.


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

     

 


Týdeník ZEMĚDĚLEC
Přínos veterinárního výzkumu

2014-07-28

PDF

Vážení kolegové,
 

dne 21. července byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 30/2014 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i..


Článek je publikován v kapitole "Věda a výzkum" pod názvem 
Přínos veterinárního výzkumu.


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

    

 


Farmář - článek o VÚVeL

2014-07-16

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Farmář č. 7/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. od autorky Jany Velechovské pod názvem „Odchov mláďat“ (pdf str. 28-29). 


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

 

    

 


Vakcína proti herpes viru

2014-07-15

Vážení kolegové,
 

dne 27. června byl uveřejněn v ZEMĚDĚLSKÉM týdeníku (v čísle 26/2014) článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i..


Článek je publikován v části "AKTUÁLNĚ" pod názvem 
Vakcína proti herpes viru.


Dále byla tato informace uveřejněna i na webu "deník.cz"

Brněnští vědci vyvinuli vakcínu k boji s herpes viry u skotu
(http://www.denik.cz/ekonomika/brnensti-vedci-vyvinuli-vakcinu-k-boji-s-herpes-viry-u-skotu-20140618.html)

 

MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

 


Týden otevřených dveří - zpráva

2014-07-01

PDF

V týdnu 23. - 27. června 2014 proběhla na půdě Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. akce s názvem „Týden otevřených dveří“, kterou pod záštitou ředitele ústavu MVDr. Miloslava Skřivánka, CSc. uspořádalo Centrum pro transfer technologií, jehož rolí je prohloubení spolupráce mezi pracovníky ústavu a praxí.


Dokument o průběhu Týdne otevřených dveří

 

Zpráva v médiích (iDNES)

                     

 


A Vaccine against Borrelia Infection

2014-06-19

Press Release

Scientists at the Veterinary Research Institute, Brno in collaboration with colleagues from the following institutions:

have succeeded in developing a vaccine against Borrelia Infection.

The project of the Czech Technology Agency was implemented by the above partners during a four years period.

The collaborating pharmaceutical company Bioveta, a.s. is preparing the production process and intends to bring the vaccine onto the market for veterinary use at the earliest possible time.

The new vaccine was introduced to the Czech media on 17th June, 2014 at a press conference which took place at the Veterinary Research Institute, arranged by the VRI Technology Transfer Centre.

 


Farmář - článek o VÚVeL

2014-06-06

PDF

Vážení kolegové,


v časopise Farmář č. 6/2014 byl uveřejněn článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. od autorky Jany Velechovské pod názvem „Stájové technologie“ (pdf str. 38-40). 


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
ředitel

 

     

 


A new project financed by the Russian Academy of Medial Sciences

2014-05-23


Daniel Ruzek from the Department of Virology is a head of a new projet "Comparative genomic study and bioinformatical analysis of strains from the European subtype of tick-borne encephalitis virus, circulating in ecosystems of Siberia and Western Europe" (2014 - 2016).

The project will be realized at the Institute of Epidemiogy and Microbiology, Scientific Centre of Family Health and Human Reproduction Problems, SB RAMS, Irkutsk and Irkutsk State Medical University of the Russian Ministry of Health in close collaboration with our institute.

 


Výzva na zasílání rukopisů do speciálního čísla časopisu
BioMed Research International

2014-03-06

Speciální číslo časopisu BioMed Research International (dříve Journal of Biomedicine and Biotechnology IF=2,880) bude věnováno tématu "Contamination of Ready-to-Eat Food by Emerging and Neglected Pathogens and the Role of Environment". Termín zasílání rukopisů je do 22.8.2014, číslo by mělo vyjít na začátku roku 2015. Detailní informace o výzvě jsou na http://www.hindawi.com/journals/bmri/si/547687/cfp/

 


Nabídka spolupráce

2014-01-09


Výzkumný ústav veterinárního lékařství hledá partnera (farmaceuticky zaměřený malý či střední podnik) pro spolupráci v rámci mezinárodního projektu Eurostars - EUREKA.

 

Více informací na kontaktu:

Dr. Vet. Med. Zoran Jaglič, Ph.D.
Laboratoř bakteriologie potravin
Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.  
Hudcova 70,
621 00 Brno
tel.: +420 533 331 619 
mob.: +420 777 786 732
e-mail: jaglic@vri.cz

 


Springer monografie
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy

2014-01-08


V závěru roku 2013 vyšla v nakladatelství Springer dvoudílná monografie 
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy - Editor: Matthias Giese
 

Volume 1 Volume 2
Tato velkoryse pojatá a výpravná monografie je zaměřena na teoretické a praktické aspekty moderní vakcinologie.
 
Motto v záhlaví této monografie zní: Mens agitat molem (Vergilius).
Tento citát lze najít také v emblémech mnoha universit. 
 
Editor ocenil přínos týmu RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., k problematice moderních adjuvans a rekombinantních vakcín. Přizval jej a jeho spolupracovníky z VÚVeL Brno a z Univerzity Palackého v Olomouci ke spolupráci na této knize.
 
 

ProHEALTH - nový projekt na půdě VÚVeL

2013-12-18


VÚVeL je partnerem jednoho z největšího mezinárodních projektů v oblasti zdraví zvířat, který kdy byl financován z prostředků EU.Dne 1. 12. 2013 byl zahájen projekt ProHEALTH,
jehož jedním z 21 partnerů je i Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 

Název projektu je zkratkou anglického názvu „Production diseases compromise health and welfare, generating inefficiencies which impact adversely on profitability, environmental footprint, antibiotic use and product quality“.


Více informací o projektu ProHEALTH naleznete v přiložené tiskové zprávě

 


ASKLEPIOS - nový projekt na půdě VÚVeL

2013-12-09


Na Oddělení virologie VÚVeL byl zahájen projekt ASKLEPIOS, financovaný Evropskou komisí, který se věnuje vývoji nových terapeutických přístupů nákazy virem vztekliny.


Řešitelem je  doc. RNDr. Daniel Ruzek , Ph.D.


Koordinátorem projektu je Prof. Ab Osterhaus z Erasmovy university v Rotterdamu.

 

Celková výše dotace činí 81 mil. Kč, z nichž VÚVeL obdržel 17. mil. Kč. 

Pro řešení projektu bude využito unikátní výzkumné infrastruktury laboratoří s biologickým zabezpečením stupně BSL-3+ vybavených v rámci projektu AdmireVet.