AKTUÁLNĚ

9. 10. 2020//Dotazníkový průzkum

V souvislosti s probíhajícím procesem k získání HR Award probíhá ve dnech 8. 10. – 9. 11. 2020 interní elektronický průzkum pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců ke stavu současných procesů a porovnání jejich souladu s požadavky Charty a Kodexu. Spolu se sebehodnotící zprávou bude výsledek dotazníkového šetření důležitým zdrojem informací a impulsem pro identifikaci klíčových oblastí pro další zlepšení.

 

Předem děkujeme všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup a vyplnění dotazníku.

 

22.9.2020//Usilujeme o HR Award

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., se dne 5.8.2020 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem instituce je získání prestižního ocenění HR AWARD, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Udělení Certifikátu HR Award je potvrzením standardu péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvalitního pracovního prostředí. V současnosti připravujeme nástroje pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců. V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhnou dotazníková šetření. Cílem sebehodnocení instituce bude shromáždit komplexní pohled zaměstnanců na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do probíhající analýzy aktuálního stavu řízení ve vazbě na požadavky Charty, Kodexu a strategie HRS4R.

 

Čeká nás provedení GAP analýzy, dále posouzení interního procesu výběru zaměstnanců a dle výsledků analýzy a zpětné vazby od zaměstnanců, vytvoření konkrétního Akčního plánu, jakým způsobem budeme strategii v následujících obdobích naplňovat.