HR Award

HR Excelence in Research

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. je držitelem ocenění HR Excelence in Research. Cenu HR Award jsme získali za naše odhodlání, soustavnou podporu a vedení personálních procesů ve shodě s evropskými požadavky na kvalitu řízení lidských zdrojů ve výzkumu dle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků. Jako instituce splňujeme nezbytné požadavky a zařazujme se mezi vybrané organizace oprávněné využívat tento certifikát jako uznání transparentnosti, otevřenosti a kvality personálních standardů ve výzkumu.

Rozcestník:

  1. Aktuálně
  2. Spolupráce
  3. HRS4R
  4. Dokumenty
  5. Kariéra
  6. Kontakty

HR logo

VÚVeL HR Award 2022 - 2027