Centrum akreditovaných laboratoří

Český institut pro akreditaci

(číslo laboratoře 1354), osvědčení o akreditaci č.290/2020

Osvědčení o akreditaci č. 290 / 2020 pro zkušební laboratoř č. 1354
Toto osvědčení o akreditaci je platné do 6. 5. 2025

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
Brno 621 00
IČ 000 27 162

Centrum laboratoří

(Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2020 ze dne: 6. 5. 2020)

01 - laboratoř Zdraví zvířat a bezpečnost potravin
Mgr. Petra VAŠÍČKOVÁ, Ph.D.

03 - laboratoř Koliinfekce
MVDr. Ivana KOLÁČKOVÁ, Ph.D.
Činnost laboratoře je od 1. 6. do 31. 8. 2021 pozastavena.

05 - laboratoř Elektronová mikroskopie
MVDr. Pavel KULICH, Ph.D

06 - laboratoř Virové choroby ryb
MVDr. Ľubomír POJEZDAL, Ph.D.

07 - laboratoř Spermatologie a andrologie
MVDr. Petra PŘINOSILOVÁ, Ph.D.

08 - laboratoř Choroby skotu
MVDr. Kamil KOVAŘČÍK, Ph.D.

09 - laboratoř Typizace baktérií
Mgr. Tereza GELBÍČOVÁ, Ph.D.
Činnost laboratoře je od 1. 6. do 31. 8. 2021 pozastavena.