Centrum akreditovaných laboratoří

Český institut pro akreditaci

(číslo laboratoře 1354), osvědčení o akreditaci č.290/2020

Osvědčení o akreditaci č. 490/2021 pro zkušební laboratoř č. 1354
Toto osvědčení o akreditaci je platné do 6. 5. 2025

Cerificate of accreditation No. 490/2021 to the Testing Laboratory No. 1354

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
Brno 621 00
IČ 000 27 162

 

01 - laboratoř Zdraví zvířat a bezpečnost potravin
ZALEWSKA Barbora, MSc., Ph.D.

02 - laboratoř Virové choroby ryb
MVDr. Ľubomír POJEZDAL, Ph.D.

03 - laboratoř Spermatologie a andrologie
RNDr. Věra KOPECKÁ, Ph.D.

04 - laboratoř Choroby skotu
MVDr. Kamil KOVAŘČÍK, Ph.D.

05 - laboratoř Elektronová mikroskopie
MVDr. Pavel KULICH, Ph.D