Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i

Seznam všech veřejných zakázek zadaných ústavem najdete na portálu MZe

Profil zadavatele

Veřejné zakázky

12. 10. 2021

Rozplňovací přístroj na plnění mikrotitračních destiček

datum zahájení: 12. 10. 2021
termín pro podání nabídek: 29. 10. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 1 450 000 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_16096.html

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Krycí list
Příloha č. 3 Čestné prohlášení


7. 7. 2021

Kapalinový chromatograf

datum zahájení: 7. 7. 2021
termín pro podání nabídek: 20. 7. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 1 301 653 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_15711.html

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Krycí list
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Zápis z jednání o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 


17. 2. 2021

Vysokotlaký homogenizátor/systém na rozbíjení buněk

datum zahájení: 17. 2. 2021
termín pro podání nabídek: 1. 3. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 909 091 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_15092.html

Zadávací dokumentace
P1_Technická specifikace
P2_Krycí list
P3_Čestné prohlášení
Zápis z jednání o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky