Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i

Seznam všech veřejných zakázek zadaných ústavem najdete na portálu MZe

Profil zadavatele

Průzkum trhu

11. 1. 2024

PROVÁDÉNÍ PRACÍ V OBLASTI BOZP PRO VÚVEL

datum zahájení: 11. 1. 2024
termín pro podání nabídek: 19. 1. 2024 do 10:00 hod.
režim zakázky: průzkum trhu

Výzva k podání nabídek
Průzkum trhu v oblasti nabídky služeb stravování: https://www.vri.cz/wp-content/uploads/2024/01/01-Pruzkum-trhu_VUVeL_BOZP.pdf
01 Průzkum trhu_VÚVeL_BOZP (zadávací dokumentace)

Příloha k průzkumu trhu: https://www.vri.cz/wp-content/uploads/2024/01/02-Priloha-c.-1-Kryci-list-nabidky.doc
02 Příloha č. 1 Krycí list nabídky (příloha k vyplnění)

Veřejné zakázky

1. 3. 2024

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ – PROTOTYPOVÁ LABORATOŘ PROBIOVET

datum zahájení: 1. 3. 2024
termín pro podání nabídek: 13. 3. 2024 do 12:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
předpokládaná hodnota VZ: 1 990 000 Kč bez DPH
profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_19001.html

Oznámení o zahájení výběrového řízení
Příloha č. 1 Studie
Příloha č. 2 Čestné prohlášení ke kvalifikaci
Příloha č. 3 Krycí list
Příloha č. 4 Návrh smlouvy
Vysvětlení zadávací dokumentace
Oznámení o výběru nejvýhodnějšího dodavatele


2. 6. 2023

Nákup nových serverů s diskovým polem

datum zahájení: 2. 6. 2023
termín pro podání nabídek: 16. 6. 2023 do 12:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
předpokládaná hodnota VZ: 1 800 000 Kč bez DPH
profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_18262.html

Výzva k podání nabídek
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Krycí list
Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 ČP o základní způsobilosti
Příloha č. 5 Rozpočet
Příloha č. 6 Technické kvalifikační požadavky
Vysvětlení č. 1
Vysvětlení č. 2
Oznámení o výběru nejvýhodnějšího dodavatele


24. 11. 2021

Software pro e-mailovou komunikaci

datum zahájení: 23. 11. 2021
termín pro podání nabídek: 3. 12. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 764 000 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_16278.html

Výzva k podání nabídek
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Krycí list
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Vysvětlení zadávacích podmínek 1
Vysvětlení zadávacích podmínek 2
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 


12. 10. 2021

Rozplňovací přístroj na plnění mikrotitračních destiček

datum zahájení: 12. 10. 2021
termín pro podání nabídek: 29. 10. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 1 450 000 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_16096.html

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Krycí list
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Zápis z jednání o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 


7. 7. 2021

Kapalinový chromatograf

datum zahájení: 7. 7. 2021
termín pro podání nabídek: 20. 7. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 1 301 653 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_15711.html

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Krycí list
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Zápis z jednání o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 


17. 2. 2021

Vysokotlaký homogenizátor/systém na rozbíjení buněk

datum zahájení: 17. 2. 2021
termín pro podání nabídek: 1. 3. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 909 091 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_15092.html

Zadávací dokumentace
P1_Technická specifikace
P2_Krycí list
P3_Čestné prohlášení
Zápis z jednání o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky