Volná místa

Zájemci o práci v ústavu

mohou kontaktovat personální oddělení nebo vedoucí oddělení i mimo dobu vyhlášených výběrových řízení. Absolventi doktorských studijních programů v zahraničí jsou vítáni. Zaměření pracovišť zjistíte na našich webových stránkách v sekci Oddělení

Probíhající výběrová řízení

17. 2. 2021

Systémový administrátor - L2 podpora

Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, kolisek@vri.cz
Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek: do 6. 3. 2021

22. 1. 2021

Vedoucí útvaru Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu

Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, kolisek@vri.cz
Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek: do 25. 2. 2021.