Volná místa

 

Aktuálně hledáme

30. 9. 2022

Vedoucí útvaru informatiky

Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, jiri.kolisek@vri.cz. Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek: do 27. 10. 2022. Povinné dokumenty k doložení do výběrového řízení jsou uvedeny v inzerci pracovní pozice.

21. 9. 2022

Pracovník/pracovnice vrátnice

Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, jiri.kolisek@vri.cz. Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek: do 21. 10. 2022. Povinné dokumenty k doložení do výběrového řízení jsou uvedeny v inzerci pracovní pozice.

Pracovní příležitosti ve výzkumu

Zajímá Vás práce u nás?

Pokud hledáte práci ve výzkumu a v oboru, můžete začít právě v této sekci, která je k tomu určena! Mimo aktuálně vyhlášené výběrové řízení se můžete obrátit na personální oddělení nebo vedoucí výzkumných oddělení. Absolventi doktorského studia v zahraničí jsou vítáni!

Hlavní výzkumné oblasti na VÚVeL

Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny

 • Choroby přežvýkavců
 • Molekulární epidemiologie virových nákaz
 • Emergentní virové nákazy
 • Choroby ryb
 • Klinická imunologie a imunologie infekčních chorob

Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence

 • Virologie potravin a prostředí
 • Salmonelózy hospodářských zvířat
 • Probiotika a zdraví zvířat
 • Sbírka zoopatogenních mikroorganismů
 • Zoonózy a antibiotická rezistence

Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií

 • Genetika a cytogenetika živočichů
 • Reprodukce zvířat a aplikované reprodukční biotechnologie

Oddělení farmakologie a toxikologie

 • Biochemická toxikologie a ekotoxikologie
 • Imunofarmakologie a imunotoxikologie

Kontaktujte nás

Personální oddělení VÚVeL