Volná místa

 

Aktuálně hledáme

6. 6. 2023

Finanční účetní (m/ž)

Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, jiri.kolisek@vri.cz. Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek do 20. 6. 2023. Povinné dokumenty pro přihlášení do výběrového řízení jsou uvedeny v inzerci pracovní pozice. Předvýběr kandidátů může probíhat již v průběhu podávání jednotlivých žádostí.

31. 5. 2023

Hlavní účetní (m/ž)

Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, jiri.kolisek@vri.cz. Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek do 12. 6. 2023. Povinné dokumenty pro přihlášení do výběrového řízení jsou uvedeny v inzerci pracovní pozice. Předvýběr kandidátů může probíhat již v průběhu podávání jednotlivých žádostí.

17. 5. 2023

Brigádní výpomoc na vrátnici (DPP) - noční směny

Kontaktní osoba pro výběrové řízení: Ing. Jiří Kolísek (personální oddělení) emailová adresa jiri.kolisek@vri.cz pro zařazení do výběrového řízení zasílejte přehled pracovních zkušeností a důvod proč Vás konkrétní nabídka zaujala. Přihlášky je možné zasílat až do ukončení zveřejnění inzerce. Osobní pohovory budou probíhat průběžně dle doručených přihlášek. Podrobnější informace viz inzerce pracovní pozice zde.

 

Pracovní příležitosti ve výzkumu

Zajímá Vás práce u nás?

Pokud hledáte práci ve výzkumu a v oboru, můžete začít právě v této sekci, která je k tomu určena! Mimo aktuálně vyhlášené výběrové řízení se můžete obrátit na personální oddělení nebo vedoucí výzkumných oddělení. Absolventi doktorského studia v zahraničí jsou vítáni!

Hlavní výzkumné oblasti na VÚVeL

Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny

 • Choroby přežvýkavců
 • Molekulární epidemiologie virových nákaz
 • Emergentní virové nákazy
 • Choroby ryb
 • Klinická imunologie a imunologie infekčních chorob

Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence

 • Virologie potravin a prostředí
 • Salmonelózy hospodářských zvířat
 • Probiotika a zdraví zvířat
 • Sbírka zoopatogenních mikroorganismů
 • Zoonózy a antibiotická rezistence

Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií

 • Genetika a cytogenetika živočichů
 • Reprodukce zvířat a aplikované reprodukční biotechnologie

Oddělení farmakologie a toxikologie

 • Biochemická toxikologie a ekotoxikologie
 • Imunofarmakologie a imunotoxikologie

HR Award

Výzkumný ústav veterinárního lékařství je držitelem ocenění HR Excelence in Research za odhodlání k soustavné podpoře a vedení personálních procesů ve shodě s evropskými požadavky na kvalitu řízení lidských zdrojů ve výzkumu dle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků. Splňujeme podmínky a nezbytné požadavky certifikace. Patříme mezi instituce oprávněné využívat tento certifikát jako uznání transparentnosti, otevřenosti a kvality  personálních standardů ve výzkumu.

 

DOKUMENT (03/2023): Politika přijímání a výběru zaměstnanců na VÚVeL
Tento veřejný dokument OTM-R podrobně popisuje jednotlivé kroky našeho  interního procesu výběru a náboru zaměstnanců. Cílem je popsat interní systém náboru výzkumných pracovníků a ostatních zaměstnanců VÚVeL, který respektuje zásady Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků a který poskytuje podrobnější informace pro všechny zainteresované strany v tomto procesu. Tento dokument je výstupem opatření č. 5 našeho akčního plánu HRS4R na období 2022-2026.

OTMR

Kontaktujte nás

Personální oddělení VÚVeL