Volná místa

 

Aktuálně hledáme

1.7.2024

IT podpora - junior

Kontaktní osoba pro výběrové řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální odd., jiri.kolisek@vri.cz. Termín pro zaslání přihlášek - průběžně do uzávěrky inzerce. Povinné dokumenty pro přihlášení do výběrového řízení jsou uvedeny v inzerci pracovní pozice. Předvýběr kandidátů může probíhat již v průběhu podávání jednotlivých žádostí.

4.6.2024 (aktualizováno)

Technická a energetická správa provozu

Kontaktní osoba pro výběrové řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální odd., jiri.kolisek@vri.cz. Termín pro zaslání přihlášek - průběžně do uzávěrky inzerce (aktualizováno). Povinné dokumenty pro přihlášení do výběrového řízení jsou uvedeny v inzerci pracovní pozice. Předvýběr kandidátů může probíhat již v průběhu podávání jednotlivých žádostí.

17.4.2024

Řemeslné práce a údržba

Kontaktní osoba pro výběrové řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální odd., jiri.kolisek@vri.czTermín pro zaslání přihlášek - průběžně do uzávěrky inzerce (aktualizováno). Povinné dokumenty pro přihlášení do výběrového řízení jsou uvedeny v inzerci pracovní pozice. Předvýběr kandidátů může probíhat již v průběhu podávání jednotlivých žádostí.

 

 

 

Pracovní příležitosti ve výzkumu

Zajímá Vás práce u nás?

Pokud hledáte práci ve výzkumu a v oboru, můžete začít právě v této sekci, která je k tomu určena! Mimo aktuálně vyhlášené výběrové řízení se můžete obrátit na personální oddělení nebo vedoucí výzkumných oddělení. Absolventi doktorského studia v zahraničí jsou vítáni!

Hlavní výzkumné oblasti na VÚVeL

Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny

 • Choroby přežvýkavců
 • Molekulární epidemiologie virových nákaz
 • Emergentní virové nákazy
 • Choroby ryb
 • Klinická imunologie a imunologie infekčních chorob

Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence

 • Virologie potravin a prostředí
 • Salmonelózy hospodářských zvířat
 • Probiotika a zdraví zvířat
 • Sbírka zoopatogenních mikroorganismů
 • Zoonózy a antibiotická rezistence

Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií

 • Genetika a cytogenetika živočichů
 • Reprodukce zvířat a aplikované reprodukční biotechnologie

Oddělení farmakologie a toxikologie

 • Biochemická toxikologie a ekotoxikologie
 • Imunofarmakologie a imunotoxikologie

HR Award

Výzkumný ústav veterinárního lékařství je držitelem ocenění HR Excelence in Research za odhodlání k soustavné podpoře a vedení personálních procesů ve shodě s evropskými požadavky na kvalitu řízení lidských zdrojů ve výzkumu dle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků. Splňujeme podmínky a nezbytné požadavky certifikace. Patříme mezi instituce oprávněné využívat tento certifikát jako uznání transparentnosti, otevřenosti a kvality  personálních standardů ve výzkumu.

DOKUMENT (03/2023): Politika přijímání a výběru zaměstnanců na VÚVeL
Tento veřejný dokument OTM-R podrobně popisuje jednotlivé kroky našeho  interního procesu výběru a náboru zaměstnanců. Cílem je popsat interní systém náboru výzkumných pracovníků a ostatních zaměstnanců VÚVeL, který respektuje zásady Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků a který poskytuje podrobnější informace pro všechny zainteresované strany v tomto procesu. Tento dokument je výstupem opatření č. 5 našeho akčního plánu HRS4R na období 2022-2026.

Získání zpětné vazby od zájemců, uchazečů, kandidátů je pro nás důležité!

nabor_dotaznik

Rádi proces náboru dále upravíme podle doporučení a návrhů od Vás!

Kontaktujte nás

Personální oddělení VÚVeL