Volná místa

 

Aktuálně hledáme

Aktuálně nemáme k obsazení žádnou pracovní pozici.

Pracovní příležitosti ve výzkumu

Zajímá Vás práce u nás?

Pokud hledáte práci ve výzkumu a v oboru, můžete začít právě v této sekci, která je k tomu určena! Mimo aktuálně vyhlášené výběrové řízení se můžete obrátit na personální oddělení nebo vedoucí výzkumných oddělení. Absolventi doktorského studia v zahraničí jsou vítáni!

Hlavní výzkumné oblasti na VÚVeL

Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny

 • Choroby přežvýkavců
 • Molekulární epidemiologie virových nákaz
 • Emergentní virové nákazy
 • Choroby ryb
 • Klinická imunologie a imunologie infekčních chorob

Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence

 • Virologie potravin a prostředí
 • Salmonelózy hospodářských zvířat
 • Probiotika a zdraví zvířat
 • Sbírka zoopatogenních mikroorganismů
 • Zoonózy a antibiotická rezistence

Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií

 • Genetika a cytogenetika živočichů
 • Reprodukce zvířat a aplikované reprodukční biotechnologie

Oddělení farmakologie a toxikologie

 • Biochemická toxikologie a ekotoxikologie
 • Imunofarmakologie a imunotoxikologie

HR Award

Výzkumný ústav veterinárního lékařství je držitelem ocenění HR Excelence in Research za odhodlání k soustavné podpoře a vedení personálních procesů ve shodě s evropskými požadavky na kvalitu řízení lidských zdrojů ve výzkumu dle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků. Splňujeme podmínky a nezbytné požadavky certifikace. Patříme mezi instituce oprávněné využívat tento certifikát jako uznání transparentnosti, otevřenosti a kvality  personálních standardů ve výzkumu.

Kontaktujte nás

Personální oddělení VÚVeL