Protikorupční strategie

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.,  dbá na dodržování zásad protikorupční strategie, a to v souladu se zákonem i pravidly definovanými Ministerstvem zemědělství.  Interní protikorupční program a Protikorupční strategie MZe,  jsou k dispozici v sekci Ke stažení ZDE.

Systém oznámení pro podezření na korupci

Anonymní nebo neanonymní oznámení podezření na korupční jednání lze podat písemně prostřednictvím uzamykatelné Schránky důvěry. Ta je umístěna ve 2. nadzemním patře, budovy Pavilonu č. I., před vstupem do nemonitorované části sekretariátu ředitele instituce.

K písemnému oznámení lze využít formulář „Podání oznámení o podezření z korupčního jednání“ (formulář F-IPP-02-1, uložený ZDE:

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

  • identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
  • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF): https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations_cs  nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie