Experimentální stáje

Experimentální stáje jsou akreditovaným uživatelským zařízením a umožňují realizaci experimentů při dodržení

Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb a zásad welfare zvířat.

 

IMG 20170701 082157 Scaled

Možnosti výzkumu jsou

 1. základní výzkum
 2. translační nebo aplikovaný výzkum
 3. vývoj, výroba, zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků
 4. ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo životních podmínek lidí nebo zvířat
 5. vyšší vzdělávání nebo odborná příprava
 6. trestní řízení a jiné soudní řízení

Realizace experimentů lze provést v režimu neinfekčním (tzv. otevřený chov), GMO a barierovém (infekční, izolátorový). Nejmodernější technologie, technologické postupy, znalosti platné právní legislativy a vysoká profesní úroveň pracovníků ES - ošetřovatelů pokusných zvířat umožňují provádět náročné infekční experimenty v režimu 2. a 3. stupně a režimu ,,Správné laboratorní praxe,,
Málokterá instituce nejen u nás, ale i v Evropě je schopna nabídnout tak dobré podmínky pro experimenty, vybavení a úroveň multifunkčních objektů s vybavenou infekční stájí včetně špičkově vybaveného operačního sálu.

Zařízení

Experimentální stáje disponují prostory pro ustájení malých laboratorních zvířat:

 • myš laboratorní,
 • potkan laboratorní,
 • morče domácí,
 • křeček zlatý,
 • králík domácí,
 • pes domácí,
 • kočka domácí,

tak i hospodářských zvířat malých i velkých:

 • kur domácí,
 • krůta domácí,
 • kachna domácí,
 • husa domácí,
 • prase domácí,
 • ovce domácí,
 • koza domácí,
 • tur domácí
 • a to i včetně ryb.