Přehled služeb

Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny

Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence

Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií

Oddělení farmakologie a toxikologie