Spolupráce s praxí

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. je jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti veterinární medicíny s významným podílem aplikovaného výzkumu. Z toho vyplývá, že je zde kladen velký důraz na spolupráci s průmyslovými a inovativními firmami s cílem zajistit přenos výsledků odborné a vědecké činnosti do praxe. Odborné zaměření je dáno zejména profilací jednotlivých oddělení ústavu.

Úspěšnou a efektivní spolupráci potvrzuje mnoho společných výzkumných projektů, projektů smluvního výzkumu a výzkumu na zakázku, na jejichž řešení se podílí odborní pracovníci ústavu v přímé koordinaci s průmyslovým partnerem.

Největším potenciálem instituce je využití experimentálních stájí s laboratorním zázemím s využitím vědomostí a zkušeností pracovníků instituce.

Dále jsou to zkušenosti pracovníků v oblasti laboratorní diagnostiky a přípravy diagnostických souprav.