GDPR

Europe 3246346 1280 720x380

Problematice ochrany osobních údajů je v našem ústavu věnována patřičná pozornost. O tomto svědčí mimo jiné i přijetí dokumentu „Politika ochrany osobních údajů“ vedením ústavu. S osobními údaji ústav nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou, která je v současnosti představována především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Obecné nařízení“). Do účinnosti v současnosti přijímaného zákona o zpracování osobních údajů se řídí též zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.