Kariéra

PŘÍLEŽITOSTI PRO PRACOVNÍ ROZVOJ

04 Euraxessje jednou z největších sítí podporujících mobilitu a profesní rozvoj výzkumných pracovníků v Evropě. K dispozici jsou dostupné online služby a nástroje, takže je možné je využít kdykoli si přejete zlepšit své výzkumné a pracovní dovednosti. Bez ohledu na to, v jaké fázi své výzkumné kariéry se nacházíte, můžete vyzkoušet sebehodnotící nástroje, které vám pomohou otestovat vaše dovednosti a najít informace, které Vás mohou nasměřovat k dalšímu profesnímu rozvoji.

04 Search

Nástroje pro profesní rozvoj ve výzkumu - sbírka externích vzdělávacích zdrojů, jako jsou školicí materiály, odkazy na online kariérní aktivity a webové semináře, články, rady nebo případové studie. Nabídka vzdělávacích zdrojů pokrývá zejména témata podnikatelských dovedností, informační gramotnosti, mezioborové práce, práva duševního vlastnictví, manažerských dovedností, řízení výzkumné kariéry, profesního rozvoje, zapojení veřejnosti, sebehodnocení výzkumných pracovníků, využití výsledků výzkumu na trhu a spolupráce s komerčním sektorem.

Nástroj pro rozvoj talentu (Talent Development Suite) - vám pomůže s plánováním kariérního rozvoje. Na rozdíl od jiných nástrojů pro plánování kariéry je TDS zrcadlem, který neměří vaše dovednosti, ale poskytuje vám vlastní představu o budoucím životě.  Je strukturován do čtyř hodnotících částí: Budoucnost, Současnost, Minulost a Mapa osobní cesty.

Mezikulturní asistent - jeho úlohou je přiblížit povědomí o složitosti mezikulturních vztahů, s nimiž se jako výzkumný pracovník na cestách pravděpodobně setkáte. Skládá se ze čtyř částí, které můžete prozkoumat.

Sada nástrojů Bez limitu pro výzkumné pracovníky upozorňuje na zdroje, které vám pomohou určit co je pro Vás v kariéře důležité, nabídnou plán jak rozvíjet svoje dovednosti a znalosti a představí širokou nabídku kariérních možností. Můžete si vytvořit plán, jak dosáhnout svých cílů profesního rozvoje. Nabízí různé kvízy, odkazy na informační zdroje a příležitosti. Samotný nástroj má čtyři oblasti: Hodnoty a motivace; Dovednosti; Možnosti kariéry; Plán rozvoje.

REFLEX - je online aplikace vyvinutá na pomoc výzkumným institucím, výzkumným pracovníkům, aby usnadnila proces kariérního rozvoje. Tento systém identifikuje klíčové oblasti profesního rozvoje výzkumných pracovníků a uvádí příklady činností na jejich podporu.

04 Gender 245x200Doporučujeme nahlédnout do souboru nástrojů pro genderově citlivou komunikaci vydaného Evropským institutem pro rovnost žen a mužů, kde jsou uvedeny inspirativní příklady: