Kontakty

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika
IČ: 00027162
DIČ: CZ00027162

Kontakt:
Spojovatelka: +420 533 331 111

Sekretariát: +420 533 332 501
E-mail: vri@vri.cz

Ředitel: MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.

DSC 0474
Odborný životopis ZDE

 

Zástupce ředitele pro vědecko-výzkumnou činnost:

Zástupce ředitele pro řízení a strategický rozvoj:
Ing. Ildikó Csölle PUTZOVÁ, Ph.D., MBA

Sekretariát ředitele: Ing. Jan RÁZEKPavla Dobrovská

PR Manager: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.

ELEKTRONICKÁ PODATELNA: podatelna
DATOVÁ SCHRÁNKA: 3gsnh8r
Povinně zveřejňované údaje

Upozornění na kamerový systém VÚVeL - areál VÚVeL je střežen pomocí elektronického zabezpečovacího systému a pro zajištění ochrany osob a majetku je prostor střežen kamerovým systémem. Z důvodu oprávněného zájmu na ochranu majetku jsou na vstupních prostorech a na venkovních pozemcích v užívání VÚVeL instalovány kamerové systémy. Získané údaje mohou být správcem použity v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje oprávněný zájem a poskytnuty určeným orgánům.