Databáze aplikovaných výsledků

Certifikované metodiky

Metodický postup analýzy odpadních vod na přítomnost specifických oblastí genomu viru SARS-CoV-2
Vašíčková, P., Hrdý, J., Krásná, M., Sovová, K., Gharwalová, L., Mlejnková, H.
ISBN 978-80-7672-021-3

Detekce virů včely medonosné z prostředí: Metodický postup pro stanovení přítomnosti RNA viru deformovaných křídel získané z voskové měli metodou RT-(q)PCR
Prodělalová, J., Moutelíková, R., Čukanová, E.
ISBN 978-80-7672-022-0

Doporučené postupy diagnostiky, antibiotické léčby a prevence onemocnění prasat způsobených bakteriemi Streptococcus suis
Nedbalcová, K., Kucharovičová, I., Zouharová, M., Matiašková, K., Švejdová M., Brychta M., Šimek, B., Plodková, H., Pecka, T., Králová, N., Matiašovic J.
ISBN 978-80-7672-025-1

Inovace produkce embryí skotu z oocytů získaných metodou ovum pick up
Machatková, M., Trávníčková, I., Hulínská, P.
ISBN 978-80-7672-027-5

Screeningová metoda založená na identifikaci změn proteomu vnitřních orgánů prasat pro určení potenciálně pozitivních zvířat po podávání zakázaných anabolických steroidních hormonů
Gebauer, J., Šťasný, K.,

Funkční vzorky

ELISA test pro detekci protilátek proti L725 proteinu Acanthamoeba polyphaga mimiviru v séru ryb
Ulehlová, Z., Celer, V., Pojezdal, L., Matějíčková, K., Faldyna, M.
ISBN 978-80-7672-033-6

Příprava rekombinantního proteinu SUAM (Streptococcus uberis adhesion molecule) a jeho potenciální využití pro získání specifických protilátek IgY imunizací slepic
Kobzová, Š., Štěpánová, H., Hlavová, K., Matiašková., K., Norek, A., Gebauer, J.
ISBN 978-80-7672-034-3

Nepřímý ELISA test pro stanovení specifických protilátek IgY proti Streptococcus uberis ve vzorcích slepičích sér a purifikovaných IgY z vaječných žloutků
Hlavová, K., Matiašková, K., Kobzová, Š., Štěpánová, H.,
ISBN 978-80-7672-035-0

Software

Srovnání nemocnosti krav a telat
Hájek, M., Fleischer, P., Šlosárková, S., Pechová, A., Zavadilová, L., Lipovský, D.

Ověřená technologie

Výroba setu pro stanovení citlivosti/rezistence k antibiotikům u bakterií izolovaných z ryb
Nedbalcová, K., Zouharová, M., Matiašková, K.
ISBN 978-80-7672-032-9

Užitné vzory

Přípravek pro zvýšení sorpční kapacity podestýlky
Faldyna M., Levá L., Smržová Z., Vopravil J., Khel T., Kincl D., Tkadlec R., Pavlová M., Soukupová P., Havlásková J., Černošková H.

Oligonukleotidy pro MOL-PCR detekci kvasinkových a prototékových infekcí
Bačová R., Morávková M.

Způsob stanovení imunitní odpovědi drůbeže po vakcinaci živou oslabenou vakcínou
Rychlík I., Volf J., Šebková A., Havlíčková H., Elsheimer-Matulová M., Varmužová K., Faldynová M., Šišák F.

Probiotický přípravek pro drůbež a jeho použití
Rychlík I., Faldynová M., Kubasová T., Volf J., Juřicová H., Matiašovicová J., Karasová D., Crhánová M., Šebková A., Seidlerová Z., Čížek A.

Veterinární léčivý přípravek na bázi trimethoprimu a sulfamethoxazolu určený pro drůbež
Šťastný K., Nedbalcová K., Zouharová M., Matiašková K., Bartejsová J., Charvátová M., Tošnerová K., Víšková M., Petreň M., Jeřábek M., Ondrouch J.

Veterinární léčivý přípravek na bázi amoxicilinu a kyseliny klavulanové určený pro drůbež
Šťastný K., Nedbalcová K., Zouharová M., Matiašková K., Bartejsová J., Charvátová M.;, Tošnerová K., Víšková M., Petreň M., Jeřábek M., Ondrouch J.

Probiotická směs pro novorozená selata
Rychlík I., Faldynová M., Volf J., Matiašovicová J., Karasová D., Crhánová M., Šebková A.

Patenty

Způsob stanovení imunitní odpovědi drůbeže po vakcinaci živou oslabenou vakcínou
Rychlík I., Volf J., Šebková A., Havlíčková H.; Elsheimer-Matulová M., Varmužová K., Faldynová M., Šišák F.

Probiotický přípravek pro drůbež a jeho použití
Rychlík I., Faldynová M., Kubasová T., Volf J., Juřicová H., Matiašovicová J., Karasová D., Crhánová M., Šebková A., Seidlerová Z., Čížek A.

Aminooxylipids for the construction of self-assembling liposomal systems enabling their subsequent modification by biologically functional molecules
Ledvina M., Effenberg R., Turánek J., Bartheldyová E., Drož L., Mašek J., Hubatka F.