Databáze aplikovaných výsledků

Certifikované metodiky

Paratuberkulóza - certifikační program v chovech dojeného skotu
Kovařčík, K., Fleischer, P., Fichtelová, V., Šlosárková, S., Králová, A.
ISBN 978-80-88233-07-7

Metoda PCR-RFLP pro rozlišení sérotypu 1/2 Streptococcus suis od sérotypu 2 a sérotypu 1 od sérotypu 14
Matiašovic, J., Zouharová, M., Nedbalcová, K., Králová, N., Matiašková, K., Šimek B., Kucharovičová, I.
ISBN 978-80-88233-87-9

Kvalitativní detekce komplexu Mycobacterium avium a determinace Mycobacterium avium subsp. avium a Mycobacterium avium subsp. hominisuis pomocí metody MOL-PCR
Jelínková, P., Slaná, I., Volf, J.
ISBN 978-80-88233-88-6

Kvalitativní detekce tasemnice Echinococcus multilocularis pomocí metody MOL-PCR
Marková, J.
ISBN 978-80-88233-89-3

Kvalitativní detekce bovinního herpesviru 1 pomocí metody MOL-PCR
Hrdý, J., Jelínková, P.
ISBN 978-80-88233-90-9

Kvalitativní detekce komplexu Mycobacterium tuberculosis pomocí metody MOL-PCR
Jelínková, P., Slaná, I., Volf, J.
ISBN 978-80-88233-91-6

Kvalitativní detekce Rickettsia spp. pomocí metody MOL-PCR
Jelínková, P., Volf. J.
ISBN 978-80-88233-92-3

Kvalitativní detekce Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis pomocí metody MOL-PCR
Jelínková, P., Slaná, I., Volf, J.
ISBN 978-80-88233-93-0

Metody průkazu, laboratorního testování a vyšetření citlivosti/rezistence k antimikrobikům izolátů Streptococcus uberis z mastitid dojnic
Zouharová, M., Nedbalcová, K., Audová, E.
ISBN 978-80-88233-08-4

Kvalitativní detekce viru SARS-CoV-2 pomocí metody MOL-PCR
Krásna, M., Hrdý, J., Malenovská, H.
ISBN 978-80-88233-94-7

Kvalitativní detekce Cryptosporidium spp. pomocí metody MOL-PCR
Marková, J.
ISBN 978-80-88233-95-4

Kvalitativní detekce viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) pomocí metody MOL-PCR
Krásna, M., Hrdý, J., Malenovská, H.
ISBN 978-80-88233-96-1

Kvalitativní detekce Prasečí chřipky pomocí metody MOL-PCR
Krásna, M., Hrdý, J., Malenovská, H.
ISBN 978-80-88233-97-8

Bezkontaktní termovizní identifikace zvířat se změněnou teplotou v důsledku nebezpečné nákazy
Bernardy, J., Novák, P., Hodkovicová, N., Šťastný, K.,
ISBN 978-80-88233-98-5

Postup pro transport, skladování a další manipulaci s bakteriálními kmeny v cílové laboratoři
Reichelová, M., Malenovská, H., Prodělalová, J.
ISBN 978-80-7672-000-8

Software

Ověřená technologie

Užitné vzory

Patenty