Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty


odrazka Číslo odrazka Název odrazka Období
TQ03000656 Vývoj DIVA ELISA testu rozlišujícího prasata infikovaná netyfoidními sérotypy salmonel a prasata vakcinovaná proti těmto sérotypům 2024-2025 
GA24-10086S Dopady působení polycyklických aromatických uhlovodíků na buněčné procesy spojené se stresovou signalizací a deregulací metabolismu 2024-2026 
CZ.01.01.01/01/22_002/0000679. Nová generace mléčných nápojů a jejich alternativ s řízeným startem fermentace 2024-2025 
QL24010430 Příprava rekombinantního bovinního folikulostimulačního hormonu s řízeným uvolňováním z hydrogelové matrice pro asistovanou reprodukci u skotu 2024-2028 
QL24010174 Alternativy léčby bakteriálních infekcí brojlerů k léčbě enrofloxacinem 2024-2028 
QL24010234 Inovovaná synbiotická doplňková krmná směs pro selata po odstavu 2024-2028 
QL24010241 Strategie pro mitigaci vlivu roztoče Varroa destructor a přidružených viróz na zdraví a vitalitu včelstev v měnících se klimatických podmínkách ČR 2024-2028 
QL24010272 Omiky jako moderní nástroj pro odhalování zakázaných stimulátorů růstu ve výkrmu zvířat určených k produkci potravin 2024-2028 
QL24010306 Udržitelné antiparazitární programy v chovech malých přežvýkavců odpovídající konceptu One Health 2024-2028 
QL24010336 Nové poznatky pro snižování rizik chovu hmyzu pro lidskou spotřebu z pohledu ekosystému, chovatele i konzumenta 2024-2028 
QL24010350 Podpora udržitelnosti efektivního chovu dojeného skotu pomocí genomického šlechtění s využitím mining dat z moderních technologií včetně infračervené spektroskopie 2024-2028 
QL24020427 Zhodnocení environmentálních dopadů zkrmování alternativních zdrojů proteinů u monogastrických hospodářských zvířat 2024-2026 
NW24-08-00276 Vývoj chemotakticky naváděných mikro/nanorobotů pro eliminaci endotoxinu a molekul vnitřního poškození buněk pro léčbu zánětlivých onemocnění 2024-2027 
NW24-08-00367 Komplexní in vitro, ex vivo a in vivo experimentální studie osteoinduktivního fosfátového adheziva určeného pro lepení zlomenin kostí a provádění artrodéz. 2024-2027 
FW10010107 Vývoj nové řady sorbentů pro vyvázání endotoxinů a mykotoxinů z organismu monogastrických zvířat 2024-2026 
CZ.01.01.01/01/22_002/0001022 Vývoj bezpečného preparátu pro potlačení endotoxemií u pacientů s chemoterapeutickou léčbou 2024-2026 
0000 Zavedení nových technologií extrakce THC pro farmaceutické účely 2024-2024 
0000 Inovativní produkty na bázi aktivních látek z konopí pro topickou aplikaci s lokálním účinkem s vysokou biologickou dostupností 2024-2026 
QK23020036 Trvale udržitelná produkce selat do a po odstavu spojená se zvýšením welfare 2023-2025 
FW06010640 Vývoj personalizované mikrobiomové výživy 2023-2026 
Sipka prvni  Sipka předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 39 další Sipka posledni Sipka