Projekty

Název projektu:
Běžící projekty Ukončené projekty


 Číslo  Název  Období
NU22-05-00475 Léčba infekcí způsobených multirezistentními kmeny bakterií pomocí nových antibakteriálních přípravků založených na katelicidinových antimikrobiálních peptidech 2022-2025 
QK22010369 Optimalizace řešení parazitárních onemocnění v chovech ryb se zaměřením na infekci Ichthyophthirius multifiliis u pstruha duhového 2022-2025 
QK22020066 Opatření na snižování spotřeby a racionální užití antibiotik ve výkrmu brojlerů v České republice 2022-2024 
QK22020292 Certifikace chovů dojeného skotu dle spotřeby antimikrobik a zdraví mléčné žlázy ke snížení jejich spotřeby, racionalizaci jejich používání a tlumení rezistence k nim 2022-2024 
22-03187S Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznic 2022-2024 
NU22-08-00236 Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plic 2022-2025 
NU22-08-00454 Biomimetický vícevrstevný buněčný nosič čtvrté generace pro jednokrokovou úplnou náhradu kůže: z laboratoře do klinické aplikace 2022-2025 
NU22-03-00290 Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapii 2022-2025 
GA21-00533S Nekonvenční environmentální ligandy Ah receptoru a jejich komplexní účinky in vitro 2021-2023 
VI04000017 Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace 2021-2022 
NU21-03-00421 Glykosfingolipidy a jejich metabolické dráhy jako potenciální biomarkery nádorů tlustého střeva 2021-2024 
NU21-05-00143 Skryté zoonózy - odhalování nových patogenů z volné přírody 2021-2024 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467 Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort 2021-2023 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024962 Veterinární léčebný přípravek na bázi obohacení protilátkami IgY 2021-2023 
101036768 NeoGIANT: The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals 2021-2025 
GA20-25850S Kontrola vstupu do anafáze během časného vývoje 2020-2022 
GA20-03282S Virus reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) pozměňuje vývoj thymocytů a repertoár T lymfocytů 2020-2022 
GA20-20229S Biofyzikální charakterizace guaninových kvadruplexů v RNA genomu viru klíšťové encefalitidy a objasnění jejich role v replikačním cyklu viru 2020-2022 
FW01010170 Potravinářský produkt každodenní spotřeby s hepatoprotektivním účinkem 2020-2022 
FW01010343 Mobilní diagnostický systém pro snížení spotřeby a racionální použití antibiotik při prvovýrobě kravského mléka 2020-2022 
 prvni   předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 49 další  posledni