Projekty

Název projektu:
Běžící projekty Ukončené projekty


 Číslo  Název  Období
21-00533S Nekonvenční environmentální ligandy Ah receptoru a jejich komplexní účinky in vitro 2021-2023 
VI04000017 Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace 2021-2022 
NU21-03-00421 Glykosfingolipidy a jejich metabolické dráhy jako potenciální biomarkery nádorů tlustého střeva 2021-2024 
NU21-05-00143 Skryté zoonózy - odhalování nových patogenů z volné přírody 2021-2024 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467 Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort 2021-2023 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024962 Veterinární léčebný přípravek na bázi obohacení protilátkami IgY 2021-2023 
101036768 NeoGIANT: The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals 2021-2025 
GA20-25850S Kontrola vstupu do anafáze během časného vývoje 2020-2022 
GC20-22517J Využití molekulární cytogenetiky v evolučních a taxonomických studiích u Cervidae 2020-2021 
GA20-03282S Virus reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) pozměňuje vývoj thymocytů a repertoár T lymfocytů 2020-2022 
GA20-20229S Biofyzikální charakterizace guaninových kvadruplexů v RNA genomu viru klíšťové encefalitidy a objasnění jejich role v replikačním cyklu viru 2020-2022 
FW01010170 Potravinářský produkt každodenní spotřeby s hepatoprotektivním účinkem 2020-2022 
FW01010343 Mobilní diagnostický systém pro snížení spotřeby a racionální použití antibiotik při prvovýrobě kravského mléka 2020-2022 
ID: 887259 Biorefineries for the valorisation of macroalgal residual biomass and legume processing by-products to obtain new protein value chains for high-value food and feed applications (ALEHOOP) 2020-2024 
2018-1-0659 TBFVNET: SURVEILLANCE AND RESEARCH ON TICK-BORNE FLAVIVIRUSES (TBFV) 2020-2024 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0021980 Vývoj nových kosmetických a zdravotnických prostředků zaměřených na popáleniny a nehojící se rány v humánní a veterinární praxi 2020-2023 
EF16_019/0000869 Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH 2019-2023 
LTAUSA18016 Výzkum nových nukleosidových analogů jako antivirotik proti medicínsky významným flavivirům 2019-2022 
GA19-25365S Mechanismy karcinogenních procesů v normálních a transformovaných bronchiálních buněčných modelech po expozici aromatickými toxikanty z ovzduší 2019-2021 
FV40076 Výzkum imunoprofylaxe klíšťové encefalitidy psů. 2019-2022 
 prvni   předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 54 další  posledni