10. STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

V rámci mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH se na brněnském výstavišti konal již 10. STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA.

Za účasti prezidentů české a slovenské veterinární komory paní MVDr. Petry Šimové a MVDr. Ľubomíra Kráľa  a dále ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR pana MVDr. Zbyňka Semeráda a ústředního ředitele Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Prof. MVDr. Jozefa Bíreše, DrSc., zástupců Státních veterinárních ústavů a praktických veterinárních lékařů, proběhl den naplněný bohatým odborným programem.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. reprezentovala paní MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., která seznámila přítomné s projektem - Vývoj evidenčního software spotřeby léčiv u prasat ve VÚVeL.

Byli jsme také velmi potěšeni, že expozici VÚVeL na tomto kongresu navštívil prezident Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky pan MVDr. Ľubomír Kráľ a velmi ocenil stánek VÚVeL, uvedl, že taková instituce jako je VÚVeL na Slovensku není a bude rád, pokud rozvineme vzájemnou spolupráci.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz