loga Horizon Europe

VÚVeL se stal členem konsorcia projektu Horizon Europe

VÚVeL se stal členem konsorcia projektu Horizon Europe: „New sustainable proteins for food, feed and non-food bio-based applications (NewPROT)“, který byl předložen v rámci výzvy Horizon Europe JU-CBE-2022-R-04. Projekt zapadá do strategie Farm to Fork a priorit European Green Deal v řešení nevyužívaných a udržitelných (environmentálních, technologických, ekonomických a sociálních) zdrojů bílkovin s cílem urychlit soběstačnost Evropy v produkci proteinů. Je zaměřen na využití proteinů z mikrobiálních nebo hmyzích zdrojů k potravinářským, krmivářským a nepotravinářským biologickým aplikacím s perspektivou, že se budou získávat cirkulárně a bez odpadu. Konsorcium je složeno z 15 institucí, výzkumných organizací a podniků, celkem z 9 zemí EU. Role VÚVeL spočívá zejména v ověření aplikovatelnosti experimentálních produktů in vivo experimenty. Doba trvání realizace projektu je 48 měsíců s předpokládaným zahájením v červnu 2023. Celkový odhadovaný rozpočet projektu je 5 mil EUR s významným příspěvkem (15 %) ze strany všech malých a středních podniků konsorcia, což zvyšuje dopad projektu a ukazuje jejich odhodlání dosáhnout cílů projektu.