Ilustr foto ke dni vet. lek

Tento den je můj srdeční, co si pamatuji, vždy jsem chtěla být veterinářkou…

Tento den je můj srdeční, co si pamatuji, vždy jsem chtěla být veterinářkou...

Světový den veterinárních lékařů připadá na poslední dubnovou sobotu. Je to den oslavující povolání veterinárních lékařů. Tento den je věnován těm, kteří zasvětili svůj život pomoci zvířatům, a vzdává hold úloze této profese. Veterinární lékařky a lékaři pracují v mnoha odvětvích, v nelehkém poslání nejen pečují o zvířata zraněná a nemocná. Uplatňují se také v ochraně zvířat, v potravinářství, ve státní správě nebo třeba ve vědě. V našem ústavu se podílí na vývoji diagnostik, léčiv a vakcín k ochraně zdraví zvířat a tím zprosředkovaně i lidí.

HISTORIE SVĚTOVÉHO VETERINÁRNÍHO DNE

V roce 1761 byla ve francouzském Lyonu založena Královská veterinární škola. V roce 1863 se v Edinburghu konal první mezinárodní veterinární kongres. Toto setkání inicioval profesor John Gamgee z Veterinary College of Edinburgh, který pozval veterináře z Evropy na konferenci, která se později stala známou jako Světový veterinární kongres. V České republice se konal v roce 2013 v Praze.

Cílem tohoto kongresu je vytvořit systém výměny znalostí a zkušeností. Kongres se také snaží zlepšit zdraví a pohodu zvířat pro produkci potravin a stanovit mezinárodní veterinární standardy. Na kongresu v roce 1959, který se konal v Madridu, byla založena Světová veterinární asociace. Jejím posláním je zaměřit se na zdraví a pohodu zvířat. V roce 2000 Světová veterinární asociace vytvořila Světový veterinární den.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. pořádá mnoho přednášek pro veterinární a chovatelskou veřejnost, https://www.vri.cz/spoluprace-s-praxi/vuvel-academy-a-ctpz/ naposledy před několika dny Veterinární kongres při příležitosti AnimalTech na brněnském Výstavišti https://www.vri.cz/animaltech2023/.

 

Jan Bernardy

jan.bernardy@vri.cz