Nikola Hodkovicová

3. místo v soutěži o ocenění Cena ministra zemědělství (MZe) pro mladé vědkyně a vědce za rok 2023 získala MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D.

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovaného ze zdrojů MZe. Letošní ceny předal ministr zemědělství Marek Výborný  s předsedou předsednictva České akademie zemědělských věd Janem Nedělníkem.
3. místo v soutěži o ocenění Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce za rok 2023 získala MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. za článek v impaktovaném časopise s názvem „Non-steroidal anti-inflammatory drugs caused an outbreak of inflammation and oxidative stress with changes in the gut microbiota in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)“,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722050203?via%3Dihub)
„Znečištění životního prostředí rezidui farmakologicky účinných látek představuje problém nejen v prostředí akvakultury. Nesteroidní antiflogistika, do kterých řadíme například ibuprofen či diclofenac, jsou v humánní medicíně používána prakticky na denní bázi a mají výrazný podíl na znečištění povrchových vod. Přesto však stále není vymezena jejich toxicita pro sladkovodní organismy. Náš experiment sledoval toxicitu těchto léčiv na modelovém organismu pstruha duhového a zjistil, že nesteroidní antiflogistika mohou ovlivnit činnost orgánových soustav ryby na molekulární i mikroskopické úrovni a narušit složení střevní mikroflóry a to již při koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách.“ vysvětluje autorka článku.

 Gratulujeme!

 

Nikola1 300x200

Nikola 300x200