Klas

POTRAVINY Z OBILOVIN, POTRAVINY S ADITIVY. JEJICH BENEFITY I RIZIKA VE VZTAHU K CELIAKII

Webinář a zároveň workshop naplňující zcela ideu „Farm to Fork“, který spojil tématiku rostlinné výroby, výroby potravin a zdraví lidí a zvířat v souvislosti s konzumací potravin s lepkem a umělými přísadami uspořádal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v rámci České technologické platformy pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha a Mendelovou univerzitou Brno.

Téma produkce a spotřeby potravin s pozitivním dopadem na životní prostředí a veřejné zdraví je přitom vysoce aktuální a velmi často diskutované jak odbornou, tak laickou veřejností.

Účastníci získali díky danému webináři komplexní náhled a vysoce odborné informace o problematice celiakie, jejíž výskyt ve společnosti v posledních desetiletích narůstá, přičemž příčina/-y tohoto zvyšování nejsou zcela známé. Účast na tomto setkání přijali jak vědecké lékařské kapacity, tak odborníci z oblasti rostlinné výroby, odborníci na výrobu pekárenských výrobků a vědci zabývající se prevencí nemocí trávicího traktu, zejména vývojem a užití probiotik.

Webinář byl rozdělen na dopolední a odpolední blok, na který navazoval pracovní tříhodinový workshop.

Úvodní přednáška doc. MUDr. Ivy Hoffmanové, Ph.D. byla zaměřena na představení nemocí způsobovaných obilovinami obsahujícími lepek, přednáška MUDr. Petra Jabandžieva, Ph.D. cíleně demonstrovala projevy celiakie u dětí. Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. se věnovala imunitě a účasti mikrobioty při vzniku celiakie. O diagnostice celiakie zejména z pohledu patologické morfologie potom přednášel Ing. Peter Makovický, Ph.D. Dopolední program byl zakončen prezentací Ing. Václava Dvořáčka, Ph.D. s problematikou šlechtění obilovin ve vztahu k obsahu lepku a dalších biologicky aktivních látek.

Po obědové pauze pokračoval odpolední blok, který zahájila doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. na téma Aditiva v moderních potravinách. Po ní následoval blok přednášek věnovaný prevenci onemocnění trávicího traktu zvířat i lidí založených na znalostech skladby a rolí střevního mikrobiomu a používání probiotik.

Po vlastním webináři-semináři následovalo pracovní setkání přednášejících a dalších odborníků, kde se diskutovalo velmi cíleně dané téma ze všech představených úhlů pohledu. Webinář byl navštíven 27 posluchači a dalšími 8 přímými účastníky. Z prezentací byl vytvořen sborník, který je zájemcům k dispozici na webových stránkách ústavu ZDE.