Zkouska2

5. ročník globální iniciativy ONE HEALTH – 3. 11. 2020

VÚVeL se k této misi hlásí svou orientací na výzkum a vývoj v oblastech jako jsou antibiotická rezistence, diagnostika infekčních i neinfekčních nemocí zvířat a možnosti jejich terapie a prevence. Své aktivity také zaměřuje na onemocnění přenosná ze zvířat na lidi (zoonózy) v biologickém materiálu, potravinách a prostředí.

Na VÚVeL se v této souvislosti aktuálně řeší několik takových projektů účelové podpory, z nichž některé jsou financovány Ministerstvem zemědělství v rámci programu Země. Jedná se například o projekt „Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a snížení spotřeby antimikrobik“, v rámci něhož se výzkumní pracovníci zabývají probiotickými kulturami, izolovanými z trávicího traktu prasat a drůbeže za anaerobních podmínek a jejich další charakterizaci. Z izolátů s vhodnými vlastnosti bude sestaven výsledný probiotický preparát, který sníží výskyt infekcí bakterií „Escherichia coli“ a díky tomu sníží úhyny a zvýší produktivitu při současném snížení spotřeby antibiotik.

Dalším příkladem projektu, který naplňuje filozofii One Health je projekt „Perzistence vybraných původců alimentárních onemocnění, hygienických indikátorů a možnosti jejich eliminace z prostředí potravinářských podniků“, jehož cílem je zvýšit mikrobiologickou bezpečnost potravin snížením nebo eliminací perzistentních kmenů vybraných původců alimentárních onemocnění a bakteriálních indikátorů hygienické kvality vyskytujících se v prostředí potravinářských podniků.

Důležitým aspektem při kontrole rozvoje rezistencí bakterií k antimikrobikům je evidence jejich spotřeby v agrárním sektoru. Na toto téma je zaměřen například projekt „Systém sběru a evidence dat o spotřebě antimikrobik, nemocnosti a léčbě v chovech prasat, jeho využití v řízení zdraví stáda a jako nástroj pro snižování spotřeby léčiv a zvyšování konkurenceschopnosti“. Jeho cílem je usnadnit sběr dat o spotřebě jednotlivých skupin léčiv – ať už pro potřeby přímo chovatele nebo dozorových orgánů, které jsou zodpovědné za hlášení o spotřebě na úrovni Evropské unie.

Tyto a ještě řada dalších projektů řešených na VÚVeL přispívají ke konceptu této iniciativy s cílem dosažení optimálního zdraví zvířat, lidí a životního prostředí.