AMP

Africký mor prasat opět na území České republiky

První prosincový den letošního roku byl laboratorním vyšetřením po téměř pěti letech opět potvrzen výskyt afrického moru prasat na území České republiky. Virus byl detekován u uhynulého prasete divokého nalezeného na Frýdlandsku v Libereckém kraji. Státní veterinární správa vyhlásila mimořádné veterinární opatření na vymezeném území o ploše 200 km2. Více informací zde.
Toto onemocnění se u nás v posledních letech vyskytovalo mezi roky 2017 a 2018. Objevení se této velmi nebezpečné nákazy vedlo Ministerstvo zemědělství k vyhlášení témat do soutěže Národní agentury pro zemědělský výzkum s cílem zvýšit znalostní databázi českých odborníků a připravenost laboratoří pro řešení této problematiky. Po jejich úspěšném řešení bylo možno připravit společnou publikaci „Africký mor prasat - výsledky výzkumu v České republice“, která přináší souhrnnou formou znalosti o tomto onemocnění, viru, který ho vyvolává, možnostech diagnostiky a prevence. Velká část je věnována otázkám biologické bezpečnosti. Závěrečná část prezentuje výsledky výzkumu prasat divokých a možnostech regulace jejich pohybu. Celou monografii je možné stáhnout zde.

Martin FALDYNA, MVDr., Ph.D.
ředitel
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.