Prase1 720x380

Africký mor prasat se řeší na VÚVeL komplexně

Lidská i zvířecí populace je v současné době pod značným infekčním tlakem. U lidí je to aktuálně COVID 19 a u divokých a domácích prasat je to Africký mor prasat (AMP). Situace ve srovnání s pandemií COVID je u AMP trochu lepší, poněvadž byl v ČR eradikován v roce 2019, ale hrozba průniku na nákazy na naše území je velká a následné dopady na ekonomiku chovu prasat nedozírné.

Je třeba být připraven, situace v Evropě je natolik vážná, že musíme počítat s tím, že infekce bude do České republiky znovu zavlečena.
Začátkem září 2020 byl potvrzen výskyt viru afrického moru prasat u divočáků v Německu pouhých 6 km od hranic s Polskem a necelých 30 km od nejbližšího ohniska. Německo je tak po Polsku a Slovensku dalším státem sousedícím s Českou republikou, kde bylo toto onemocnění prokázáno. To ještě více zvyšuje význam vědeckých a odborných aktivit, které jsou realizovány na univerzitách a resortních výzkumných ústavech.

Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum financuje projekt s názvem „Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru“, který řeší vědci na VÚVeL v Brně.
Cílem je jednak studovat vlastnosti tuzemských kmenů AMP získaných od uhynulých divočáků, ale v neposlední řadě také získat poznatky uplatnitelné v praxi, jako je testování účinnosti dezinfekčních prostředků, optimalizace postupů biosekurity a studiu přežívání infekčního viru v prostředí. Získané informace budou využitelné zejména chovateli myslivci.

Dalším příkladem účelové podpory je projekt zaměřený na bezpečnost potravin živočišného původu „Virus afrického moru prasat v mase a masných výrobcích – metody detekce a studium perzistence“, jehož hlavním cílem je vývoj nové a dostatečně citlivé metody rychlého průkazu původce afrického moru prasat nejen v mase a masných výrobcích. V průběhu řešení projektu jsou zároveň získávány informace o přežívání původce v mase, masných výrobcích a během jejich úprav.

„Projekt je ve druhém roce řešení z celkem tří let. Výsledky jsou zveřejňovány postupně, hlavní část bude příští rok.“ „Budou to například impaktované publikace a „Diagnostická souprava k rychlému průkazu viru afrického moru prasat v biologických matricích“ uvedly Dr. Jana Prodělalová a Dr. Petra Vašíčková, řešitelky projektů. Z hlediska prevence a odhalování infikovaných zvířat probíhá dále na VÚVeL realizace projektu s názvem „Bezkontaktní termovizní identifikace zvířat se změněnou teplotou v důsledku nebezpečí nákazy“, jehož hlavním řešitelem je Dr. Jan Bernardy. Prozatímní výsledky jsou velmi slibné a rýsuje se možnost nového inovativního přístupu k prevenci šíření i afrického moru prasat.

02 Vyuz Termov Pro Preven Sir Epidemiolog Zavaz Onem Ve Veter Medic 300x114 01 Vyuz Termov Pro Preven Sir Epidemiolog Zavaz Onem Ve Veter Medic 300x114