L.POKLUDOVAPUBLIKACE

Antimicrobials in Livestock 1: Regulation, Science, Practice A European Perspective

Mezinárodní tým odborníků pod vedením Mgr. Lucie Pokludové, Ph.D. z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se v prvním dílu nové publikaci zaměřuje na používání antimikrobiálních látek u hospodářských zvířat ze tří základních hledisek – legislativních, vědeckých poznatků a klinické praxe. Čtenáři tak dostávají  ucelený obraz o velmi diskutovaných problematikách, jako jsou rezistence na antimikrobika a nezávadnost potravin. Druhý díl věnovaný především antimikrobikům specificky u vybraných druhů zvířat (prasat, drůbeže, skotu a koní) by měl následovat koncem roku 2021.

Vše vychází z evropských a světových koncepcí podporovaných WHO/FAO/OIE. Jedná se o principy Jedno zdraví, Jedna Země, Zelená dohoda pro Evropu, které se zaměřují na omezení resp. uvážlivé používání antimikrobik, a tím omezování vzniku rezistence na ně. Na těchto aktivitách je také postavena česká Národní antibiotická politika.

Celá problematika používání antimikrobiálních látek včetně rezistence je podrobně zpracována v rámci  deseti kapitol.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. do této problematiky přispěl kapitolou „Laboratorní vyšetření a interpretace výsledků“, kterou zpracovala MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. společně s dr. Pokludovou. Tato kapitola se věnuje laboratorní diagnostice jako základní podmínce správného použití antimikrobiálních látek pro dosažení efektivní léčby a také prevence vzniku rezistence na antimikrobika. Je rozdělena na několik části: (1) Vzorkování; (2) Co by měl praktický lékař vědět o laboratorní diagnostice; (3) Rutinní laboratorní techniky na citlivost/testy na rezistenci; (4) Výsledky laboratorního vyšetření a jejich interpretace podle posledních známých vědeckých poznatků. Jsou zde také popsány nové metodiky dosud využívané jen v oblasti humánní medicíny, které ale mohou být modifikovány i pro oblast veterinární. Na tuto kapitolu, převážně věnovanou fenotypovým metodám, pak navazuje i kapitola další věnovaná molekulárně biologickým metodám detekce rezistence.

Publikace mezinárodního kolektivu autorů přináší ucelený přehled o používání antimikrobik v léčbě bakteriálních infekcí hospodářských zvířat od laboratorní diagnostiky onemocnění a zásad volby antimikrobiální léčby, přes informace o spotřebách antimikrobik, až po strategii EU v používání antimikrobik ve veterinární medicíně s výhledem možností do budoucna. Vysvětluje současnou antibiotickou politiku EU se zaměřením nejen na obezřetné používání antimikrobik, ale také zdůrazňuje možné preventivní postupy pro předcházení nutnosti užívání antimikrobik ve veterinární medicíně”, uvádí Kateřina Nedbalcová, spoluautorka publikace.

Publikace Antimicrobials in Livestock 1: Regulation, Science, Practice A European Perspective je určena pro odbornou veřejnost, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Více informací o publikaci: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-46721-0

L.POKLUDOVAPUBLIKACE

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz