Depositphotos 13646984 XL 1080x380

Péče o mléčnou žlázu dojnic jako základ ekonomicky udržitelné produkce mléka

Mléko je jednou z nejdůležitějších potravin. Je zdrojem vysoce kvalitních bílkovin a lehce stravitelných tuků. Je také zdrojem celé řady minerálních látek, zejména vápníku, ale také např. sodíku, draslíku nebo hořčíku. Mléko je také výchozí surovinou pro výrobu velkého množství produktů – od sýrů, másla, smetany přes tvaroh a jogurty až po kvašené mléčné výrobky. Aby prvovýrobci byli schopni uspokojit spotřebu mléka a mléčných výrobků – a v České republice jich každý obyvatel podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2022 spotřeboval 246,9 kg – chovají přes 362 tisíc dojnic s průměrnou užitkovostí zhruba 9 tisíc litrů za rok.

Pro výrobu a následné zpeněžování mléka je pro zemědělce zásadní výkupní cena, tj. cena, kterou dostanou od mlékáren. Ta je částečně ovlivněna vnějšími vlivy, jako je pohyb cen na globálním trhu. Průměrná výkupní cena se podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu dostala v listopadu roku 2023 na hodnotu 10,29 Kč za litr, což je o více než 3 koruny méně než v historickém cenovém maximu v lednu 2023. Aby ale produkce dávala ekonomicky smysl, je důležité také zohlednit ceny vstupů – od energií, ceny pohonných hmot, krmiv až po cenu lidské práce. A stejně zásadní vliv na produkci na úrovni stáda má výskyt zánětů mléčné žlázy neboli mastitid. Mléko dojnice s mastitidou nemůže být součástí dodávky do mlékárny a tím dochází pro chovatele k ekonomickým ztrátám.

Problematika mastitid je komplexní a zahrnuje jak zoohygienu chovu, tak techniku získávání mléka. Nutno přiznat, že mastitidy patří mezi infekční onemocnění, kde se zatím nedaří k řešení problému přispět aktivní imunizací zvířat. Takže nezbývá než se zaměřit na prevenci chovatelskou, na včasnou diagnostiku a cílenou terapii pomocí antibiotik. Přes sebelepší snahu o zajištění dobrých životních podmínek se zvířata ve velkých stádech šíření nemocí mléčné žlázy občas nevyhnou. Nejčastěji se nalézá bakterie Streptococcus uberis a to až u 85 % mléčných farem v ČR. Patogen se nachází v prostředí a infekce se pak z prostředí může šířit na další jedince. A právě na tohoto bakteriálního původce byl zaměřen projekt s názvem „Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence infekcí Streptococcus uberis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech skotu“ s č. QK1910212, který byl financován z prostředků Ministerstva zemědělství. Projekt byl řešen ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a společností Tekro, spol. s r.o.

Část aktivit byla zaměřena na aktualizaci informací o výskytu odolnosti bakterie k účinkům používaných antibiotik, kdy dochází k selhávání terapie. MVDr. Monika Zouharová, Ph.D., hlavní řešitelka projektu, k tomu říká: „Antibiotika jsou hlavním nástrojem ke kontrole onemocnění. Pokud jsou zvolená taková, na které je konkrétní kmen odolný, není terapie úspěšná, prodlužuje se její délka, mléko konkrétní dojnice je vyřazeno z dodávky do mlékárny na delší dobu. Navíc tak můžeme podpořit nárůst výskytu rezistence“. Během realizace projektu bylo z českých chovů získáno téměř tisíc izolátů této bakterie, u kterých byla podrobně stanovena citlivost nebo odolnost k účinkům antimikrobiálních látek. Pro tyto účely byl v projektu sestaven diagnostický set, který umožnuje spolehlivé stanovení citlivosti / rezistence ke 14 antimikrobiálním látkám, které jsou v České republice schváleny pro terapii mastitid.

Během projektu byla také prováděná pozorování přímo na farmách a následně byly identifikovány chybné postupy v péči o zvířata. Na základě posuzovaných chyb byla vypracována a zveřejněna doporučení pro chovatele, jak omezit výskyt a šíření infekce. Tam, kde tyto postupy byly zavedeny, došlo ke znatelnému poklesu zánětů mléčné žlázy. Jedním z nich je pravidelná průběžná kontrola dodržování hygienických protokolů při procesu získávání mléka. Z těchto poznatků vznikla certifikovaná metodika „Zdvojená hygiena struků před dojením (predipping) jako možnost snížení rizika přenosu S. uberis a jiných původců mastitid skotu“. Dvojitý predipping je technika při dojení krav, kdy se před nasazením dojicího stroje provádí dvojitá aplikace dezinfekčního přípravku založeného na jódu. Technika má výhodu v účinnější dezinfekci a lepší adhezi dezinfekčního přípravku, což v konečném důsledku vede k redukci infekcí a lepšímu zdraví mléčné žlázy.

Všechny informace a výsledky projektu byly zveřejněny v zahraničních i českých časopisech pro širokou odbornou veřejnost. Aplikované výstupy v podobě certifikovaných metodik, funkčních vzorků a ověřené technologie jsou veřejně dostupné na webových stránkách VÚVeL (www.vri.cz) v sekci Výzkum.