Uměni v nitru člověka

Buňky – umění v nitru člověka

Nová výstava v MG VÚVeL.

Výtvarná skupina PÁTEČNÍCI, autor právě probíhající výstavy v MG VÚVeL, je sdružení přátel se společným zájmem o malování a další výtvarné techniky. Pro výstavu „Buňky – umění v nitru člověka“ zpracovala původní fotografie z atlasů sloužících ke vzdělávacím účelům v lékařských oborech. Tyto fotografie byly pořízeny na Ústavu laboratorní medicíny – Oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici Brno s využitím světelné mikroskopie při zvětšení 400x.
Výstava je důkazem, že i patologické nálezy mikroskopického vyšetření mohou mít rozměr přírodní krásy s uměleckým přesahem. Dotvoření fotografií bylo pro Pátečníky zajímavým zadáním, které bylo vedeno osobitým přístupem každého tvůrce a je výsledným obrazem nejen zkušeností ale i niterných pocitů jednotlivce.
Další ifnormace zde