PubMed Central

Časopis Veterinární Medicína znovu v databázi PubMed Central

Časopis Veterinární Medicína je od 7. srpna 2023 znovu zařazen do celosvětové databáze PubMed Central. Databáze eviduje vědecké články v časopisech zaměřených na biomedicínu a přírodní vědy. Jejím provozovatelem je National Library of Medicine – National Institutes of Health.

Časopis Veterinární Medicína je vydáván spolu s dalšími 10 časopisy Českou akademií zemědělských věd a naplňuje filozofii Open Access. Zaměření časopisu pokrývá celou šíři veterinárních a biomedicínských věd a akceptuje originální práce, krátká sdělení, přehledové články a určitém rozsahu také případové studie.

Impakt faktor časopisu za rok 2022 dosahuje hodnoty 0,7 a to jej v databázi WOS řadí do Q3 v oboru Veterinary Sciences. Znovu zařazení do PubMed Central, doufáme, povede k větší viditelnosti časopisu a zvýšení jeho atraktivity i bibliometrických ukazatelů.