7. 1. 2022
Aktuality
JAKO RYBA VE VODĚ

Jedním z témat, kterým se aktuálně odborníci na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. zabývají, je zdraví ryb, a to i díky

Více
22. 12. 2021
Aktuality
PF 2022

Přejeme hodně zdraví, úspěchů a radosti  v novém roce 2022! Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Více
3. 12. 2021
Aktuality
Revitalizace parku VÚVeL

Nejen věda je v popředí zájmu vedení VÚVeL, ale také životní prostředí, mimo jiné také rozlehlý ústavní  park. Na základě

Více
30. 11. 2021
Aktuality
Pomáháme chránit

Již delší dobu se v areálu VÚVeL pohybuje hejnko koroptve polní. Protože Koroptev polní (Perdix perdix) je ohrožený druh, ústav

Více