Hanka2 002 1080x380

Další ukončené postgraduální studium v projektu PROFISH

Dne 24. září 2021 úspěšně ukončila své postgraduální studium MVDr. Hana Minářová obhajobou disertační práce v oboru Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat Veterinární univerzity Brno. Práci s názvem „Optimalizace imunologických metod u ryb“ vypracovala pod vedením doc. MVDr. Miroslavy Palíkové, Ph.D. z Veterinární univerzity Brno a MVDr. Petry Ondráčkové, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Úspěšnou obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky získala dr. Minářová titul Ph.D.

V práci dr. Minářová adaptovala testy prokazující funkce buněčné složky imunitní odpovědi pro jejich využití ke studiím těchto parametrů u ryb. Práce byla realizována zejména díky finanční podpoře projektu Operačního programu Věda-výzkum-vzdělávání „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH“.

„Jsem ráda, že se mi s pomocí školitelek a vedoucích podařilo úspěšně uzavřít tuto kapitolu mého vzdělávání a těším se na nové možnosti, které mi tento titul v rámci mé vědecké kariéry nabídne“ řekla dr. Minářová. „Metody zavedené v rámci disertační práce plánuji aplikovat na široké spektrum praktických pokusů včetně testování krmiv, toxických látek či interakcí infekčních agens s rybím organismem.“

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další práci

Hanka2

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz