Daruj krev

Daruj krev… MISE splněna!

Ve dnech 27. 6. a 28. 6. 2023 proběhlo ve spolupráci s FN Brno darování krve z řad dobrovolných dárců. Jedná se o iniciativu, která vzešla z řad našich zaměstnanců.

Cílem naší společně plánované akce bylo upozornit na stále aktuální potřebu dobrovolného dárcovství krve. Krev je stále nenahraditelnou tekutinou a nejen v Česku počet dárců setrvale klesá. Jedná se o důležitý faktor, který hraje významnou roli při záchraně životů.

Aktualita Uvnitr

Věříme, že naše iniciativa pomohla posílit nejen úroveň společenské odpovědnosti nás jako firmy, ale i naši vzájemnou soudržnost, angažovanost a chuť jít za společným cílem. Každý z nás si odnáší své vlastní zážitky a odcházel s pocitem vděčnosti za své rozhodnutí a příležitost k pomoci. Poděkování za tento akt solidarity patří každému, kdo obětoval kousek sebe, aby přispěl k záchraně životů jiných. Děkujeme, byli jste skvělí!

Jiří Kolísek

personální oddělení