laboratorní myš

24. dubna – „Den laboratorních zvířat“

V roce 1979 vyhlásila organizace National Anti-Vivisection Society (NAVS) Světový den laboratorních zvířat (označovaný také jako Den laboratorních zvířat), který připadá na 24. dubna – den narození lorda Hugha Dowdinga . Tento mezinárodní pamětní den je uznáván Organizací spojených národů.

Oblasti využívání zvířat

Laboratorní zvířata se používají v různých oblastech, mj. při vývoji a testování léků a vakcín pro lidi nebo zvířata. Biomedicínský výzkum vede k lepšímu pochopení zdraví a nemocí lidí a zvířat. Tento výzkum pomáhá vyvíjet léčbu a léky, které zlepšují život nás i zvířat kolem nás. V současné době se intenzivně hledají nové možnosti nahrazení živých zvířat. Mnoho poznatků lze totiž získat výzkumem s využitím izolovaných buněk nebo tkání v kulturách, či dokonce modelováním pomocí počítačových simulací. Ty mohou být založeny na údajích, jež byly dříve zjištěny na základě studií na zvířatech. VÚVeL plně podporuje tyto trendy, tj. aplikace nových metod, které vedou k nepoužívání zvířat, kdykoli je to možné.

Veterinární lékaři hrají důležitou roli v procesu péče o laboratorní zvířata i ve vývoji alternativních výzkumných metod.