prase

Dny zvířat na VÚVeL

Začátek října je tradičně spojen se dvěma dny, kdy si připomínáme zvířata. Dne 2. října na počest výročí narození Mahátmy Gándhího slavíme „Světový den hospodářských zvířat“ a dne 4. října na svátek sv. Františka z Assisi připomínáme „Světový den zvířat“.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., rezortní ústav Ministerstva zemědělství, se významně podílí na zachování zdraví hospodářských zvířat již od svého vzniku v 50. letech. Významnou měrou se podílel na dosažený velmi vysokého zdravotního standardu v chovech hospodářských zvířat. Tuberkulóza, leukóza nebo brucelóza jsou infekce, které se u nás nevyskytují. V roce 2021 získala Česká republika status země prosté infekční bovinní rhinotracheitidy, virového onemocnění skotu. Zde všude je významná stopa zaměstnanců ústavu.

Ale tím práce nekončí. Jsou zde další infekční onemocnění, která sice nejsou spojená s vyhlašováním mimořádných veterinárních opatření, ale patří mezi tzv. produkční choroby, protože zhoršují zdravotní stav zvířat a tím jejich pohodu a také ekonomiku chovu. Navíc jsou často důvodem k aplikaci antibiotik, což zase bývá spojováno s rozvojem odolnosti bakterií k účinkům antimikrobik. Ať už se jedná o Streptococcus suis u prasat, záněty mléčné žlázy nebo paratuberkulózu skotu nebo o problematiku chovu drůbeže, ryb a včel.

Vývoj vakcín k aktivní imunizaci zvířat, vývoj diagnostických souprav nebo hledání alternativ k používání antibiotik – to je výčet části aktivit, kterými se snaží pracovníci ústavu k řešení těchto problémů přispívat. Dr. Putzová, vedoucí Centra pro transfer technologií ústavu, říká: „Při řešení komplexních problémů je nutností spolupráce mezi vědeckými ústavy s biotechnologickými společnostmi a vlastní praxí. Jen tak je možné efektivně přenášet vědecké poznatky přes výrobu až k jejich konečným uživatelům“. Ředitel ústavu dr. Faldyna k tomu dodává: „Při té příležitosti je nutné vyzvednout význam projektu Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně NaCeBiVet, ve kterém se do značné míry podařilo všechny tři strany tohoto trojúhelníku propojit. I díky tomu se daří ústavu plnit jeho misi – vědeckou prací přispívat ke zdraví a pohodě zvířat.“