logo

Doktorandi z VÚVeL bodovali na mezinárodní konferenci MendelNet 2021

Doktorandi z VÚVel, oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny, slavili úspěch na již 28.ročníku mezinárodní konference mladých vědců MendelNet, který proběhl 10.listopadu 2021 online.

V sekci rybářství a aquakultura  zvítězil Mgr. Radek Machát s prezentací nazvanou: Vybrané biochemické parametry dvou plemen kapra obecného (Cyprinus carpio) infikovaných koi herpesvirem. Krásné třetí místo obsadila Mgr. Aneta Hollerová s prezentací: Ovlivňuje orální příjem plastových částic parametry oxidativního stresu a expresi imunitních genů pstruha duhového?

„MendelNet původně vznikl jako studentská (pre- a postgraduální) konference při Agronomické fakultě Mendelovy univerzity. Postupně se vyvinula do současné podoby, kdy se MendelNetu již několik let účastní studenti i jiných univerzit a institucí včetně zahraničních studentů. Hodnotí se příspěvky rozdělené do několika sekcí, letos takto otevřeli 8 tematických sekcí a bylo téměř 100 účastníků. Všechny příspěvky studentů prvně procházejí recenzním řízením a po té jsou zařazeny do sborníku a po konferenci jsou zaslány do "Conference proceedings citation index", což je databáze konferenčních příspěvků pod Web of Science. Samotné prezentace obvykle probíhají na Mendelově univerzitě. Pouze letos proběhly kvůli pandemii online.“ dodal  Mgr. Radek Machát  

GRATULUJEME!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz