seminar kozy

Přes 60 účastníků na semináři VÚVeL ACADEMY věnovanému zdraví ovcí a koz 5. 11. 2022

Dne 5. 11. 2022 uspořádal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. ve spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz v ČR, z. s. v rámci činnosti České technologické platformy pro zemědělství seminář Důležité aspekty pro udržení zdraví ve stádu ovcí a koz. Seminář se uskutečnil paralelně s konáním 25. mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz v hotelu Luna, Kouty, okres Havlíčkův Brod. V průběhu semináře vystoupili přenášející z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., Mendelovy univerzity v Brně a Veterinární univerzity Brno, kteří se věnovali ketóze březích bahnic, výskytu vybraných patogenů v mléce a mléčných výrobcích ovcí a koz, problematice výživy malých přežvýkavců a nejčastějším parazitózám ovcí a koz.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
garant VÚVeL Academy
Tel.: +420 773 756 631
E-mail: sona.slosarkova@vri.cz