20230918 130645 1080x380

Eliška Čukanová obhájila svou dizertační práci zabývající se diagnostikou virů včely medonosné a získala titul Ph.D.

V pondělí 18.9.2023 úspěšně ukončila postgraduální studium v programu Veterinární ekologie na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity v Brně Mgr. Eliška Čukanová. Dizertační práce „Diagnostické postupy pro virové choroby včel“ byla vypracována na Oddělení infekčních chorob a veterinární medicíny VÚVeL, v laboratoři Molekulární epidemiologie virových nákaz pod odborným vedením RNDr. Jany Prodělalové, Ph.D. a Mgr. Romany Moutelíkové, Ph.D. Práce byla realizována zejména díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství v rámci projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum „Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev“. Eliška se podílela na vzniku mnoha kvalitních publikačních i aplikovaných (https://www.vri.cz/wp-content/uploads/2022/04/142_CM_ProdelalovaFinal.pdf) výsledků. Virové choroby včely medonosné jsou spolu s parazitickým roztočem Varroa destructor hlavní příčinou špatného zdravotního stavu včelstev a jejich výzkum představuje významnou možnost, jak omezit jejich negativní vliv na toto významné hospodářské zvíře a opylovače nejen zemědělských plodin.

Srdečně blahopřejeme a přejeme Elišce mnoho dalších nejen pracovních úspěchů!