antibiotika

Evropský den antibiotik a Světový antibiotický týden (18. 11. – 26. 11. 2023)

Hrozba rostoucí antibiotické rezistence a zvyšování povědomí o správném používání antibiotik je hlavním cílem této aktivity Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Sante) Evropské komise. Má rovněž za úkol se zaměřovat na zdraví a pohodu zvířat, potraviny a krmiva živočišného či neživočišného původu, dovozní kontroly potravin, veterinární léčiva a jejich rezidua, hygienu a bezpečnost potravin, ochranu zdraví rostlin, vedlejší živočišné produkty apod. Uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se otázkami použití antibiotik, snížení jejich spotřeby u zvířat a další problematikou snižování rezistence patogenů na antimikrobiální léčbu intenzivně zabývá, o čemž svědčí řada národních i mezinárodních projektů, které v současnosti řeší.

Projekt financovaný v rámci H2020 s akronymem NeoGiANT, má za cíl vyvinout a ověřit inovativní přírodní formulaci s antimikrobiálními a anti-oxidačními vlastnostmi z matoliny hroznového vína, která se bude využívat jako doplněk stravy při výživě hospodářských zvířat a chovaných ryb se záměrem ke snížení závislosti na používání antibiotik při živočišné / akvakulturní výrobě.

Další důležité aspekty v této oblasti řeší aktuálně běžící projekty a to ve vztahu k různým druhům hospodářských zvířat, zejména u drůbeže, selat, skotu a ryb. Širokou škálou svých témat se snaží komplexně pokrývat tuto oblast počínaje od řešení podestýlek a krmných doplňků, až po nové typy vakcín a terapeutik a v neposlední řadě managementu dat v chovech.

Seznam projektů řešených na VÚVeL