Festival vědy

FESTIVAL VĚDY 2022

Pavilon A1 brněnského výstaviště byl obležen od pátku 9. 9. 2022 do neděle 11. 09. 2022 tisíci vědychtivými návštěvníky všech věkových kategorií.

VÚVeL se již tradičně účastnil tohoto velkého festivalu, jehož hlavním cílem bylo propagovat vědu.

Letos v novém prostředí pavilonu A1 jsme nabídli návštěvníkům rozsáhlou expozici na téma voda, ryby, ekologie v duchu letošního mezinárodního roku rybolovu a akvakultury. Ti nejmenší si mohli např. poskládat vývojový cyklus ryb nebo žab, hloubavější a třeba studenti se zastavili u ukázek použití termokamery ve veterinární praxi, anebo se jen tak „vyfotili“ termokamerou. S velkým zájmem se setkaly vědomostní kvízy, které příjemně doplnily expozici.

Vědecká část expozice se snažila upozornit na přítomnost mikroplastů ve vodě a vysvětlit jejich vliv na život a zdraví ryb. Návštěvníci si také mohli pod mikroskopem prohlédnout, co se skrývá ve vodě místní fontány, nebo mohli zjistit věk ryb dle šupin. Účast VÚVeL na této akci byla podpořena Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu na podporu vzdělávání a poradenství.

Projevený zájem o vědu nás potěšil, a už teď přemýšlíme, co návštěvníkům, kterých bylo letos celkem 10 000, v příštím roce předvedeme.

„Závěrem bychom rádi vyslovili přání, aby si veřejnost odnesla z této akce vědomí, že zemědělství není tím hlavním zdrojem znečištění prostředí, a také, aby si uvědomila úlohu vědeckých institucí v České republice ve snaze o udržení zdravého životního prostředí, chov zdravých zvířat v dobrých životních podmínkách a produkci zdravých domácích potravin.“ řekl ředitel VÚVeL Martin Faldyna.

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin Šanda
PR Manager
Tel.: 771 123 070
E-mail: martin.sanda@vri.cz